16 Ocak 2016 Tarihli ve 29595 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2015/8308   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Umuma Mahsus Pasaport Hamillerinin Vizeden Muaf Tutulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—  Kültür ve Turizm Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

––  Adlî Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Millî Savunma Bakanlığı Askerî İş Müfettişleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri