Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

22 Ağustos 2001

ÇARŞAMBA

Sayı : 24501

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut YILMAZ’a, İçişleri Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Bakanlar Kurulu Kararları

2001/2787 Yaprak Tütün, Hububat ve Şeker İhraç Edilmesi Konusunda Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’nün Görevlendirilmesine İlişkin 99/13164 sayılı Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

2001/2902 Van Havaalanının Adının "Ferit Melen Havaalanı" Olarak Değiştirilmesine Dair Karar

 

Atama Kararı

2001/2861 Dışişleri Bakanlığı'nın Bazı Mensuplarının Çeşitli Görevlere Atanmaları Hakkında Karar

 

Yönetmelikler

— Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Uzman ve Gümrük Uzman Yardımcılığı Sınav Yönetmeliği

— Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği

— Yargıtay Kıyafet Yönetmeliği

— Yargıtay Mübaşirleri Üniforma Yönetmeliği

— Koç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

Tebliğler

— Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-30)

— Adana Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2001/6)


 

 

İLAN BÖLÜMÜ

 

İlanları görmek için tıklayınız

 

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

20 Ağustos 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-13438

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

22 Ağustos 2001 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut YILMAZ’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, İçişleri Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

20 Ağustos 2001

B.01.0.KKB.01-06-143-2001-605

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 20 Ağustos 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-13438 sayılı yazınız.

22 Ağustos 2001 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut YILMAZ’ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, İçişleri Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

 

Personel ve Prensipler

20 Ağustos 2001

Genel Müdürlüğü

 

B.02.0.PPG.0.12-305-13439

 

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

 

22 Ağustos 2001 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan Maliye Bakanı Sümer ORAL’ın dönüşüne kadar; Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

20 Ağustos 2001

B.01.0.KKB.01-06-144-2001-606

 

 

BAŞBAKANLIĞA

 

İLGİ : 20 Ağustos 2001 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-13439 sayılı yazınız.

22 Ağustos 2001 tarihinde Bulgaristan’a gidecek olan Maliye Bakanı Sümer ORAL’ın dönüşüne kadar; Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Bakanlar Kurulu Kararları

 

Karar Sayısı : 2001/2787

Yaprak tütün, hububat ve şeker ihraç edilmesi konusunda Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü’nün görevlendirilmesine ilişkin 14/7/1999 tarihli ve 99/13164 sayılı Kararnamenin yürürlükten kaldırılması; Devlet Bakanlığı’nın 13/7/2001 tarihli ve 58322 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/7/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

F. ÜNLÜ

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Dr. Y. KARAKOYUNLU

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

H. GEMİCİ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Prof. Dr. A. ÇAY

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

H. H. ÖZKAN

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

A. K. TANRIKULU

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

Y. OKUYAN

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı V.

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

Karar Sayısı : 2001/2902

Van Havaalanının adının “Ferit Melen Havaalanı” olarak değiştirilmesi; Bakanlar Kurulunca 20/8/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

N. ARSEVEN

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Dr. Y. KARAKOYUNLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

H. GEMİCİ

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

Prof. Dr. Ş. S. GÜREL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Prof. Dr. A. ÇAY

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

R. K. YÜCELEN

İ. CEM

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

K. AYDIN

Doç. Dr. O. DURMUŞ

O. VURAL

Prof. Dr. H.Y. GÖKALP

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Y. OKUYAN

A. K. TANRIKULU

Z. ÇAKAN

M. İ. TALAY

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

Kültür Bakanı

M. TAŞAR

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

Sayfa Başı


Atama Kararı

 

Karar Sayısı : 2001/2861

Ekli listede adları yazılı Dışişleri Bakanlığı mensuplarının karşılarında gösterilen görevlere atanmaları; adı geçen Bakanlığın 16/7/2001 tarihli ve 4892 sayılı yazısı üzerine, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/7/2001 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Bülent ECEVİT

     

Başbakan

     

D. BAHÇELİ

H. H. ÖZKAN

M. YILMAZ

K. DERVİŞ

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

Prof. Dr. T. TOSKAY

M. KEÇECİLER

F. ÜNLÜ

F. BAL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Devlet Bakanı

Dr. Y. KARAKOYUNLU

M. YILMAZ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

H. GEMİCİ

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Prof. Dr. Ş. ÜŞENMEZ

E. S. GAYDALI

F. ÜNLÜ

Prof. Dr. A. ÇAY

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

R. ÖNAL

Prof. Dr. H. S. TÜRK

S. ÇAKMAKOĞLU

R. K. YÜCELEN

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

H. H. ÖZKAN

S. ORAL

M. BOSTANCIOĞLU

K. AYDIN

Dışişleri Bakanı V.

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

Doç. Dr. O. DURMUŞ

A. K. TANRIKULU

Doç. Dr. O. DURMUŞ

Y. OKUYAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

Tarım ve Köyişleri Bakanı V.

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. K. TANRIKULU

Y. OKUYAN

M. İ. TALAY

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı V.

Kültür Bakanı

 

E. MUMCU

Prof. Dr. N. ÇAĞAN

F. AYTEKİN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

Sayfa Başı


Yönetmelikler

 

Devlet Bakanlığından:

 

Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Uzman ve Gümrük

Uzman Yardımcılığı Sınav Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmelik Gümrük Müsteşarlığınca yapılacak Gümrük Uzman Yardımcılığı eleme ve giriş sınavları ile Gümrük Uzmanlığı yeterlik sınavlarının yapılma esas ve usullerini ve bu kadrolara atanma esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 17/1/2001 tarihli ve 2001/2031 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;

Müsteşarlık : Gümrük Müsteşarlığını,

Müsteşar : Gümrük Müsteşarını,

Personel Dairesi Başkanlığı : Gümrük Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığını,

Gümrük Uzmanı : Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak yeterlik sınavlarında başarı göstererek 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrasında yazılı Gümrük Uzmanlığı kadrolarına atanan personeli,

Gümrük Uzman Yardımcısı : Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak giriş sınavında başarı göstererek 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrasında yazılı Gümrük Uzmanlığı kadrolarına atanmak üzere alınan ve belirli sürelerle yetişme programına tabi tutulan personeli,

Eleme Sınavı : 17/1/2001 tarihli ve 2001/2031 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik uyarınca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılacak Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavını (KMS),

Giriş Sınavı : Eleme Sınavında başarılı olan adaylar arasından Gümrük Uzman Yardımcılığı kadrosuna atanacakların tespiti için bu Yönetmelik uyarınca yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,

Giriş Sınav Kurulu : Gümrük Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Kurulunu,

Yeterlik Sınavı : Gümrük Uzmanlığı yeterlik sınavını,

Yeterlik Sınav Kurulu : Gümrük Uzmanlığı Yeterlik Sınav Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Gümrük Uzman Yardımcılığı

Giriş Sınavı

 

Eleme Sınavının Geçerlik Süresi

Madde 4 — Eleme sınavı sonuçları 2 yıl süreyle geçerlidir.

Eleme Sınavı

Madde 5 — Eleme sınavı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılır.

Eleme sınavının usul ve esasları, yer ve zamanı, sınavların duyurulması, adayların başvurusu, eleme sınavı sonuçlarının adaylara bildirilmesi, eleme sınavının alanları, ağırlıkları ve başarı sınırı, 17/1/2001 tarihli ve 2001/2031 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik uyarınca Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından müştereken belirlenecektir.

Giriş Sınavı

Madde 6 — Müsteşarlıkta görevlendirilecek Gümrük Uzman Yardımcıları Müsteşarlıkça uygun görülecek tarihlerde ve yılda iki defadan fazla olmamak üzere açılacak giriş sınavı ile alınırlar. Sınava gireceklerde aranacak özel şartlar, başvuruda istenecek belgeler, başvuru yeri, sınav tarihi ve öğrenim dalları gibi hususlar giriş sınavı duyurusunda belirtilir.

Giriş Sınavının Duyurusu

Madde 7 — Giriş sınavına katılma şartları sınav konuları, son başvuru tarihi ile başvuru yeri, sınavın başlama tarihinden en az otuz gün önce Resmi Gazete ve/veya günlük gazetelerde duyurulur.

Adayların, başvuru ve kayıt süreleri, sınavın başlama tarihinden en az yirmi gün önce tamamlanacak şekilde tespit edilir ve bu husus duyuru içinde yer alır.

Adayların Giriş Sınavlarına Kabulü

Madde 8 — Gümrük Uzman Yardımcılığı Giriş sınavına katılabilmek için;

a) 17/1/2001 tarihli ve 2001/2031 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik uyarınca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavında (KMS) başarılı olmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşıyor olmak,

c) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak,

d) En az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve mühendislik fakülteleri ile diğer üniversite ve fakültelerin matematik, istatistik bölümlerinden veya yüksekokullarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak,

e) İngilizce, Almanca, Fransızca veya Müsteşarlıkça tespit edilecek diğer yabancı dillerden en az birinden, Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı (KMS) sonucunda Gümrük Müsteşarlığınca istenilecek sayıdaki yabancı dil sorusuna doğru cevap vermiş olmak,

şarttır.

Müsteşarlık, bu maddenin (d) bendinde belirtilen fakültelerin bölümlerini ihtiyaca göre tespit edebilir.

Giriş Sınavı İşlemleri

Madde 9 — Eleme sınavında başarılı olarak giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri Gümrük Uzman Yardımcılığı giriş sınavı talep formu ve aday formu ile birlikte,

a) 4, 5x6 ebadında iki adet fotoğraf,

b) Yüksek Öğretim kurumu diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti,

ile Müsteşarlığa başvururlar.

Aday formunda, adayın; adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olduğu Yüksek Öğretim kurumu ve gerekli bilgiler bulunur.

Yukarıda sayılan belgelerin Müsteşarlık Genel Evrakına, giriş sınavı duyurusunda belirtilen en son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Giriş sınavının yazılı kısmını kazanan adaylardan sözlü sınavından önce ayrıca aşağıdaki belgeler istenir:

a) Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,

b) Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinin birinden alınacak sağlık kurulu raporu,

c) Erkek adaylar için askerlik görevini yaptığını veya tecil durumunu gösterir belgenin aslı ve onaylı sureti,

d) 4, 5x6 ebadında iki adet fotoğraf,

e) Cumhuriyet Savcılığından alınan sabıka kaydı belgesi,

f) Kendi el yazısı ile özgeçmişi. Bu özgeçmişte; ana ve baba adları ile meslek veya işleri, ilköğretim dahil öğrenim yaptıkları okullar ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adı, soyadı ve adresi, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı belirtilir.

Giriş Sınavı Kurulu

Madde 10 — Giriş sınavı, giriş sınav kurulu tarafından yapılır. Giriş sınavı kurulu bir başkan ve altı üyeden oluşur.

Müsteşar tarafından; Müsteşar Yardımcılarının birisinin başkanlığında, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, gerekli görülürse Yüksek Öğretim Kurumları Öğretim Üyeleri veya görevlileri arasından Giriş Sınav Kurulu üyeleri ile yedek üyeleri seçilir.

Giriş sınav kurulunun sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Giriş Sınavının Şekli

Madde 11 — Giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılır.

a) Giriş sınavının birinci aşamasında bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (d) bendindeki dallardan alan bilgisi, yabancı dil, genel ekonomi bilgisi ve genel kültür konularında yazılı sınav yapılır. Alan bilgisi soruları sınav duyurusunda belirtilen fakültelerin bölümlerine veya mesleki dallara göre ayrı ayrı düzenlenir. Yazılı sınav test şeklinde de yapılabilir.

Yazılı Sınav Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine yaptırılabilir veya yazılı sınav soruları anılan merkeze hazırlattırılabilir.

Yazılı sınavda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Bu sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden ortalama 70 puan almak gerekir. Bölümler itibarıyle puan ağırlıklandırılması aşağıdaki şekilde yapılır.

 

Alan Bilgisi

50

 

Yabancı Dil

30

 

Genel Ekonomi Bilgisi

10

 

Genel Kültür

10

 

TOPLAM

100

 

Alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi dallarının herbirinden ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden en az 60 puandan az olmamak üzere ortalama 70 puan alamayan adaylar genel değerlendirmeye dahil edilmezler.

Müsteşarlık, yazılı sınav sonuçlarını, sınav sonuçlarının alınış tarihinden itibaren en az 15 gün içinde sınava katılanlara bir yazı ile bildirir.

b) İkinci aşamada, yazılı sınavda başarılı olanların sözlü sınavları yapılır. Sözlü sınav tarihinden en az 15 gün önceden adaylara sözlü sınav çağrısı yapılır.

Sözlü sınavda; adayların, yazılı sınava tabi oldukları konularda bilgilerini ölçerek ve hizmetin gerektirdiği nitelikleri sahip olup olmadıkları da gözönüne alınarak, Giriş Sınavı Kurulu üyelerinin her birinin her aday için verecekleri notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonucunu gösterir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak şarttır.

c) Giriş Sınavı Kurulu; adayların, yazılı sınav sonucunda aldıkları not ile sözlü sınavı sonucu aldıkları notun aritmetik ortalamasını almak suretiyle giriş sınavı nihai başarı derecelerini tespit ederek sıralamaya tabi tutar ve Gümrük Uzman Yardımcısı adaylarının isim listesini, sözlü sınavın bittiği günü takip eden 5 gün içinde Müsteşarlık Makamına teslim eder.

Sınavda başarılı olanlar; almış oldukları puanlar esas alınarak, sınav duyurusunda belirtilen fakülte bölümleri veya mesleki dallar itibariyle ayrı ayrı ilan edilir ve sınav kesin sonuçları, sınava katılan tüm adaylara sözlü sınavı takip eden 15 gün içinde yazılı olarak bildirilir.

Giriş sınavında iki defa başarılı olamayanlar tekrar giriş sınavına giremezler.

Atamalar Sonunda Boş Kalan Kadrolara Aday Çağrılması

Madde 12 — Müsteşarlıkça, giriş sınavlarının sonucunda asıl adaylar belirlendikten sonra asıl aday sayısı kadar yedek aday belirlenebilir. Asıl adaylardan atama için gelmeyen adayların yerine yedek adaylar başarı sırasına göre çağırılır.

Müsteşarlıkça, yedek adaylardan da sınav açılan kadrolar doldurulamadığı takdirde eleme sınavında başarılı olmuş adaylar arasından başarı sırasına göre doldurulamayan kadro sayısının en çok üç katı kadar aday çağırılabilir. Bu adaylar için giriş sınavlarının tekrarlanması zorunludur.

Gümrük Uzman Yardımcılığına Atanma

Madde 13 — Giriş sınavını kazananların Gümrük Uzman Yardımcılığına atanmaları için, atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak belirtilen süre içinde Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gereklidir.

Atama işlemlerinin yapılması için Müsteşarlıkça tespit edilerek kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvuruda bulunmayanların atama işlemleri yapılmaz.

Giriş sınavını kazananların Gümrük Uzman Yardımcısı boş kadrolarına atanmaları, başarı sıralamasına göre yapılır.

Gümrük Uzman Yardımcısının Staj Dönemi

Madde 14 — Gümrük Uzman Yardımcıları, temel eğitim, hazırlayıcı eğitimden sonra Müsteşarlığın Ana Hizmet Birimlerinde toplam 3 ay staj yaparlar. Gümrük Uzman Yardımcısı, her bir staj çalışmalarının sonunda bir rapor hazırlamak zorundadır.

mrük Uzman Yardımcısının çalışmaları, bilgisi ve genel davranışları, çalıştığı her birim için ayrı ayrı değerlendirilerek, birim amiri tarafından Müsteşarlık Makamına rapor edilir.

Bu rapor esas alınarak yapılan değerlendirme sonucunda, başarılı görülen ve olumlu sicil alan Gümrük Uzman Yardımcısının asaleti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen süreler çerçevesinde, sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile tasdik edilir. Asaleti tasdik edilen Gümrük Uzman Yardımcısı, Müsteşarlık Makamının uygun göreceği bir Ana Hizmet Birimine atanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gümrük Uzmanlığı Yeterlik Sınavı

 

Gümrük Uzmanlığı Yeterlik Tezi

Madde 15 — Gümrük Uzman Yardımcıları, Müsteşarlık Merkez Teşkilatı Birimlerinde kadrolu olarak iki yıllık fiili hizmet süresini, ücretsiz izin, fiilen görev yapılmayan lisansüstü eğitim süreleri ile askerlik hizmetinde geçen süreler hariç, tamamladıktan sonra, her yıl olumlu sicil almış olmak kaydıyla ve birim amirinin uygun görüşüyle Müsteşarlığın görev sahası ile ilgili bir tez konusu seçmek zorundadırlar. Birim amiri tarafından uygun görülen tez konusu, Müsteşarlık Makamının onayına sunulmak üzere, ilgili birim amirliğince Personel Dairesi Başkanlığına iletilir.

Gümrük Uzman Yardımcısı; Türkçe olarak hazırlayacağı tezde bilimsel araştırma esaslarına uygun olarak hareket etmek, seçtiği tez konusunu özellik taşıyan yönlerini de ele alarak incelemek, kendi görüş ve önerilerini de belirtmek zorundadır. Tezde ayrıca geçerli bir yabancı dilde hazırlanacak özet bölümün de bulunması şarttır.

Gümrük Uzman Yardımcısı, tezini, yeterlik sınavından en az iki ay önce Yeterlik Sınavı Kuruluna iletilmesini sağlamak üzere birim amirine vermek zorundadır.

Yeterlik Sınavına Girmeye Hak Kazanma

Madde 16 — Gümrük Uzman Yardımcısı, Müsteşarlık Merkez Teşkilatı birimlerinde kadrolu olarak 3 yıllık fiili hizmet süresini, ücretsiz izin, fiilen görev yapılmayan lisansüstü eğitim süreleri ile askerlik hizmetinde geçen süreler hariç, tamamlamak, her yıl olumlu sicil almak, usulüne uygun olarak hazırladığı tezi yeterlik sınavından en az iki ay önce ilgili birim amirliğine teslim etmek, birim amirliği ise teslim aldığı tezi üç gün içerisinde Yeterlik Sınavı Kuruluna iletilmesini sağlamak üzere Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmek zorundadır.

Personel Dairesi Başkanlığı, yeterlik sınavına girmeye hak kazanmış Gümrük Uzman Yardımcısının tezini Yeterlik Sınavı Kuruluna teslim eder. Yeterlik sınav kurulu tarafından tezi başarılı kabul edilen Gümrük Uzman Yardımcısı diğer şartları da taşıması halinde yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

Yeterlik Sınavı Duyurusu

Madde 17 — Yeterlik sınavı, yılda en fazla iki defa ve Müsteşar tarafından uygun görülecek tarihlerde açılır. Sınav tarihleri en az üç ay önce ilgililere duyurulur.

Yeterlik Sınav Kurulu

Madde 18 — Yeterlik sınavı kurulu bir başkan ve altı üyeden oluşur.

Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve/veya gerekli görülürse yüksek öğretim kurumları öğretim üyeleri veya görevlileri arasından Yeterlik Sınav Kurulu üyeleri ile yedeklerini seçer.

Yeterlik sınav kurulunun sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Yeterlik Sınavı

Madde 19 — Tezi başarılı görülen Gümrük Uzman Yardımcısı Yeterlik sınavına girer. Yeterlik Sınavının birinci aşaması,

a) Gümrük Mevzuatı,

b) Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Mevzuat,

c) Uluslararası Ekonomik ve Ticari Örgütler,

d) Dış Ticaret Mevzuatı ve Uluslar arası Ticari Düzenlemeler,

konularından yazılı sınav şeklinde yapılır.

Bu aşamada başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekir. Başarısız olanlar sözlü sınava alınmazlar.

Yeterlik Sınavının ikinci aşaması Sözlü Sınav şeklinde yapılır.

Sözlü Sınav; yukarıdaki konuların yanında, tez konusu ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili teorik konularda yapılır.

Sözlü Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekir.

Yeterlik Sınavında başarılı sayılabilmek için ise yazılı ve sözlü sınavlar ortalamasının en az 70 puan olması gerekir.

Yeterlik Sınavına Girme Hakkını Kaybetme

Madde 20 — Yeterlik sınavı kurulu tarafından tezi başarısız görülen Gümrük Uzman Yardımcısı Yeterlik Sınavına çağrılmaz. Bu durumda olan Gümrük Uzman Yardımcısı, açılacak ilk yeterlik sınavı için yeni bir tez hazırlamak ve yeterlilik sınavından en az iki ay önce Yeterlik Sınavı Kuruluna iletilmesini sağlamak üzere birim amirine teslim etmek zorundadır. İkinci defa da tezi başarısız görülen veya geçerli bir mazereti olmaksızın ( Raporlu, Ücretsiz İzinli) sınava girmeyen Gümrük Uzman Yardımcısı, yeterlik sınavına girme hakkını tamamen kaybeder.

Gümrük Uzmanlığına Atanma

Madde 21 — Yeterlik Sınavında başarılı olan Gümrük Uzman Yardımcıları sınavdaki başarı sırasına ve boş kadro durumuna göre Gümrük Uzmanı olarak atanırlar.

Yeterlik Sınavında başarı sıralaması Gümrük Uzmanlarının kıdem sıralamasına esas teşkil eder.

Gümrük Uzman Yardımcılığını Kaybetme

Madde 22 — Bu Yönetmeliğin 19 ve 20 nci maddelerine göre yeterlik sınavına girme hakkını tamamen kaybedenler (yani yeterlik sınavının birinci veya ikinci aşamasında başarısız görülen Gümrük Uzman Yardımcısı ve ikinci defa tezi başarısız görülen Gümrük Uzman Yardımcısı) ile olumlu sicil alamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı tarihten itibaren geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlar Gümrük Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler ve Müsteşarlıkça durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Hizmetiçi Eğitim

Madde 23 — Müsteşarlık, Gümrük Uzman Yardımcıları için, uygun göreceği zamanlarda hizmetiçi eğitim programları düzenler.

Müsteşarlık, ayrıca Gümrük Uzmanları için hizmetiçi eğitim programları düzenler.

Bu programlara katılmaları uygun görülen Gümrük Uzman ve Gümrük Uzman Yardımcılarının başarı ve başarısızlık halleri, yıl sonunda sicilleri doldurulurken gözönünde bulundurulur.

Gümrük Uzmanlığına Yeniden Atanma

Madde 24 — Bu Yönetmelik hükümlerine göre Gümrük Uzmanı kadrolarına atanıp daha sonra Müsteşarlıktan çeşitli sebeplerle diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev almış olanlar boş kadro bulunmak şartıyla yeniden Gümrük Uzmanlığına atanabilirler. Kamu dışına ayrılanlara bu hak tanınmaz.

Bu Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

Madde 25 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 17/1/2001 tarihli ve 2001/2031 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 26 — 20/8/1995 tarihli ve 22380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Uzman ve Gümrük Uzman Yardımcılığı Sınav Yönetmeliği ile 30/6/2000 tarihli ve 24095 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Uzman ve Gümrük Uzman Yardımcılığı Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 27 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 28 — Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

—— • ——

Millî Eğitim Bakanlığından :

Millî Eğitim Bakanlığı

Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda öğrencilerin bilimsel düşünen, demokratik davranışlara sahip, okuma alışkanlığı kazanmış, öğrenmeye, araştırmaya ve yeni teknolojileri kullanmaya istekli; hak, görev ve sorumluluklarının bilincinde; çağın gereklerini yerine getirebilecek şekilde yetişmelerine ve yararlanmalarına yardımcı olmak için okul kütüphaneleri ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında oluşturulan okul kütüphanelerinin kuruluş, işleyiş ve personelle ilgili iş ve işlemlere ait esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

 

a) Bakanlık

: Millî Eğitim Bakanlığını,

 

b) Başkanlık

: Yayımlar Dairesi Başkanlığını,

 

c) Kurum

: Okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim kurumları ile çıraklık ve yaygın eğitim      kurumlarını,

 

d) Müdür

: Okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim kurumları ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumları müdürlerini,

 

e) Kütüphaneci

: Lisans düzeyinde kütüphanecilik eğitimi almış personeli,

 

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Görevler

 

Kuruluş

Madde 5 — Yönetmeliğin amacını gerçekleştirmek üzere kurumlarda okul kütüphanesi ve ilköğretim kurumlarında ayrıca sınıf kitaplığı kurulur.

Kütüphanelerin Düzenlenmesi

Madde 6 — Kütüphanede bulundurulacak gerekli donatım malzemesi ile kitap ve diğer eğitim araçları, okul kütüphaneleri standartlarına uygun olarak düzenlenir. Bu standartlar Yönerge ile belirlenir.

Teknolojik kaynak için gerekli düzenlemeler yapılır ve elektrik tesisatı kurulur.

Atama veya Görevlendirme

Madde 7 — Kitap sayısı 3000'i aşan okul kütüphanelerine bir kütüphaneci atanır. Kütüphanecinin atanamadığı durumlarda Yönetimce kütüphanecilik kursu almış her öğretmen yoksa öğretmenler kurulunca belirlenecek bir öğretmen görevlendirilir. Öğretmene yardımcı olmak üzere okul müdürlüğünce bir memur görevlendirilir. Öğretmen ve memurun, Bakanlıkça düzenlenecek programa göre kütüphanecilik ile ilgili hizmetiçi eğitim kursuna katılmaları sağlanır.

Kütüphaneciye ve kütüphanede görevlendirilen memura başka görev verilmez.

Kütüphanecinin Görevleri

Madde 8 — Kütüphaneci veya kütüphanede görevlendirilen öğretmen, modern kütüphanecilik ilkelerine göre okul kütüphanesini düzenler ve yönetir. Her türlü basılı ve teknolojik kaynaklardan yararlanma konusunda öğrencileri, öğretmenleri ve diğer personeli bilgilendirme, öğrenme ve öğretme çalışmalarına yardımcı olur, diğer tür kütüphanelere tanıtım gezileri düzenler.

Teknik Hizmetler

Madde 9 — Teknik hizmetler, kütüphane kaynaklarının;

a) Seçimi ve sağlanması,

b) Düzenleme, kataloglama ve sınıflandırılması,

c) Bakım, onarım ve güncelliğini yitiren eserlerin ayıklanması,

etkinliklerinden oluşur.

Kaynaklar, Seçimi ve Sağlanması

Madde 10 — Okul kütüphanelerinde bulundurulacak kaynaklar;

1) Basılı kaynaklar: Kitap, dergi, broşür, poster, kupür ve resimler,

2) Teknolojik kaynaklar: CD-ROM, DVD ile her tür eğitici film, video kaset,belgegeçer ve benzerlerinden,

oluşur.

Kaynak seçiminde, Yönetmeliğin amacını gerçekleştirecek programların ve ders konularının işlenmesinde yardımcı; öğrencilerin yaş ve düzeylerine uygun olmasına dikkat edilir.

Kütüphane kaynakları; Başkanlıktan gönderilenler ile satın alma, bağış ve olanaklara göre değişim yoluyla sağlanır.

Okul müdürlüğünce; öğretim yılı başında yapılan öğretmenler kurulunca seçilecek üç öğretmen, kütüphanecilik kolu başkanı, okul-aile birliğinden ve koruma derneğinden birer üye, kütüphaneci veya kütüphanede görevlendirilen öğretmenden, kütüphane kaynaklarının tespiti ve seçimini yapacak bir komisyon oluşturulur.

Komisyon çalışmaları müdürün başkanlığında yürütülür.

Öğretmen, öğrenci ve velilerden gelen istekler de dikkate alınarak kütüphaneye alınacak kitapların seçimi komisyonca tespit edilerek listesi yapılır ve kütüphaneciye verilir.

Kaynaklar, Bakanlıkça uygun bulunarak Tebliğler Dergisinde yayımlanan eserler ile bilimsel nitelikte yayın ve araştırma yapan resmî kurum ve kuruluşların eserleri arasından seçilir.

Kütüphaneci veya kütüphanede görevlendirilen öğretmen, kütüphanecilik kolu, yayın kolu, kültür ve edebiyat kolu rehber öğretmenlerinin katılımı ile her öğretim yılı başında ve sonunda en az iki kez 12 yaşın üstündeki öğrencilerle toplanarak, kaynakların seçimi konusunda görüş alış verişi yapar.

Kataloglama ve Sınıflama

Madde 11 — Kütüphaneye sağlanan kaynakların gerekli kayıtları tutulur ve kaynaklardaki bilgilere sağlıklı erişim için bibliyografik kimlikleri hazırlanır. Bu işlemler için AAKKII (Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları II) kullanılır. Sınıflamada Dewey Onlu Sınıflama Sistemi kullanılır. Kataloglar ; yazar adı, kaynak adı ve konularına göre alfabetik olarak düzenlenir. Yapılan işlemler bilgisayar ortamına aktarılır. Bütün bu işlemler, kütüphaneci tarafından gerçekleştirilir.

Bakım, Onarım, Ayıklama

Madde 12 — Her ders yılı sonunda kütüphane kaynakları kütüphaneci veya görevlendirilen öğretmen tarafından gözden geçirilir ve tespit edilen hususlar raporla okul müdürlüğüne bildirilir. Fiziksel olarak onarımı gerekli görülenlerin cilt bakımı ve onarımları yaptırılır. Aşağıda belirtilen nedenlerle ayıklanmasına karar verilenler bir tutanakla tespit edilerek okul müdür başyardımcısı/yardımcısının başkanlığında kütüphanecilik kolunda görevli öğretmenler, kütüphaneci veya kütüphane memurundan oluşturulacak bir komisyon tarafından Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre düşümü yapılır ve kullanılabilir durumda olanların en yakın il/ilçe halk kütüphanelerine devri sağlanır. Devri yapılan kitapların listesi Başkanlığa gönderilir.

Ancak, kurumun düzeyine uygun olmayan eserler, uygun olan kurumlara verilir.

Ayıklama kapsamına;

a) Aşırı kullanımdan dolayı yıpranan,

b) Bilimsel değeri kalmayan,

c) Kurumun düzeyine uygun olmayan,

d) Uygunluk kararları kaldırılan,

eserler alınır.

Kullanıcı Hizmetleri

Madde 13 — Kullanıcı hizmetleri, kütüphane dermesinden öğrenci, öğretmen ve diğer personelin etkili biçimde yararlanmasıyla ilgili işlemlerden oluşur.

Danışma Hizmetleri

Madde 14 — Öğretmen ve öğrencilerin dersleri ile çeşitli konulardaki bilgi gereksinimlerini en kısa sürede karşılamalarına yardımcı olmak üzere kütüphanede danışma hizmeti verilir. Bu hizmet, basılı kaynaklarla olduğu gibi olanaklar ölçüsünde elektronik ortamlarla da karşılanır.

Bu amaçla aşağıdaki işlemler yapılır:

a) Danışma dermesi oluşturulur. Burada ders kitapları, ansiklopediler, sözlükler, atlaslar, yıllıklar, rehberler, bibliyografyalar, kataloglar, listeler ve benzerleri bulundurulur.

b) Basılı olmayan kaynaklardan, CD-ROMlar, kasetler videolar ve benzerleri olabildiğince sağlanarak hizmete sunulur.

c) Derme, kütüphanede ulaşılabilecek bir alanda hizmete sunulur.

d) Bu hizmetlerden yararlanacaklara sürekli yardımcı olunur.

Kütüphaneden Yararlanma

Madde 15 — Kütüphaneci veya kütüphane öğretmeni, kütüphanecilik kolu, yayın kolu kültür ve edebiyat kolu rehber öğretmenleriyle de iş birliği yaparak:

a) Her öğretim yılı başında öğrencilere, gruplar hâlinde kütüphanenin danışma kaynakları ile varsa elektronik kaynakların kullanımını öğretir.

b) Kütüphanede bulunmayan ancak, öğretmen ve öğrencilerce gereksinim duyulan kaynakları başka kütüphanelerden kütüphaneler arası ödünç verme yoluyla sağlar. (EK-1’deki Örnek-6)

c) Her yıl mart ayının son haftasında yapılan "kütüphane haftası" ve çocuk kitapları ile ilgili çalışma yapar ve programlar düzenler.

Bu çerçevede;

1) Kitap tanıtma ve tartışma etkinliklerinin düzenlenmesi,

2) Sınıf ve duvar gazeteleri ile okul gazete ve dergilerinde yeni yayın ve kitapların tanıtımlarına yer verilmesi,

3) Öğrencilerin her ay en az bir kitap okumaları için özendirilmesi,

4) Sınıf ve okullar arası yarışmaların düzenlenmesi, dereceye girenlerin kitapla ödüllendirilmesi, programlarda belirlenen yazar ve şairlerin eserlerinin okutulması,

5) Okul ve sınıf kitaplıklarının zenginleştirme çalışmalarının yapılması,

6) Rehberlik ve denetimlerde kitap okuma çalışmalarına ağırlık verilmesi,

7) Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmış, bilimsel düşünebilen bireyler olarak yetiştirilebilmeleri için gerekli etkinliklerin yapılması,

sağlanır.

Ödünç Verme Hizmeti

Madde 16 — Okul kütüphanelerinden; öğrenci, öğretmen diğer personel ile çevre halkının gereği gibi yararlanmasını sağlamak ve öğrencilerin serbest zamanlarının değerlendirilmesine olanak hazırlamak amacıyla kütüphanelerde "Ödünç Verme Hizmeti" yapılır. Haftanın belli gün ve saatlerinde öğrenci, öğretmen ve diğer personel ile çevre halkına kütüphanenin dışında okumak üzere ödünç kitap verilir. Ödünç verme gün ve saatleri, kütüphaneci veya kütüphane öğretmeninin görüşü alınarak, okul müdürlüğünce tespit ve ilân edilir. Yatılı ve pansiyonlu okullarda ders saati bitimi ve hafta sonu tatil günlerinde okul yönetiminin hazırlayacağı plânlamaya göre kütüphanenin açılış ve kapanış saatleri ayrıca belirlenir.

Ancak;

a) Danışma kaynakları,

b) Piyasada mevcudu bulunmayan kitaplar,

c) Süreli yayınların son sayıları,

ödünç verilmez.

Ödünç Verme Servisi

Madde 17 — Öğrenci, öğretmen ve diğer personel üye olmak koşuluyla ödünç verme servisinden yararlanırlar.

Ödünç verme servisine üye olmak isteyen öğretmen, öğrenci ve diğer personel örneğine uygun üye kartını doldurup imzaladıktan sonra kütüphaneciye verir.

Ödünç kitap almak isteyenler için EK-2’deki (2) numaralı örneğe uygun bir Üye Kayıt Defteri tutulur. Bu defterin her sayfası okul müdürlüğünce mühürlenir ve onanır.

Ödünç Alma Süresi

Madde 18 — Bir kitabın ödünç alma süresi yedi gündür. Bu süreyi özürsüz olarak geçiren öğrenciler ilgililerce sözlü olarak uyarılır ve rehberlik yapılır. Her öğrenciye bir defasında en fazla iki, öğretmen ve personele ise en fazla üç kitap ödünç verilebilir.

Kütüphane Kaynaklarının Hasara Uğratılması veya Kaybedilmesi

Madde 19 — Hasara uğratılan veya kaybedilen kaynağın, o günkü piyasa bedeli, hasara uğratan veya kaybeden kişiden alınır. Kaynak bedeli ile mevcudu varsa aynısı, yoksa kaybedilenin kaydı silinerek başkası satın alınır.

Kullanıcı Ödünç Kitap Alma Kartı

Madde 20 — Ödünç kitap almak isteyen üye öğretmen, öğrenci ve diğer personele kütüphane yöneticisi tarafından EK-2’deki (3) numaralı örneğine uygun bir kullanıcı kartı düzenlenerek verilir.

Kitap veya Kaynaklara Numara Fişinin Verilmesi

Madde 21 — Ödünç verilecek kitapların arka dış kapaklarının iç tarafındaki alt sol köşesinde EK-2’deki (4) numaralı örneğine göre içine kitap numarası fişinin konulabileceği bir kitap cebi bulundurulur. Kitap, kütüphanede bulunduğu sürece kitap veya kaynak fişi cebin içinde bırakılır.

Kitap Kontrol Fişi

Madde 22 — Ödünç verilecek kitaplar için EK-2’deki (5) numaralı örneğine göre bir kitap kontrol fişi kullanılır. Bu fiş, kitabın arka dış kapakta bulunan EK-2’deki (4) numaralı örnekteki şekilde konulur. Bu fişe, kitabın ödünç verilişinde kütüphaneye geri getirileceği tarih ve kullanıcının adı yazılır.

Kitabın Ödünç Verilmesi

Madde 23 — Kütüphaneden ödünç verilebilmesi için şunlar yapılır:

a) Öğrenci, öğretmen veya personel, kartını kütüphane görevlisine verir.

b) Görevli, istenilen kitabın kitap fişini cebinden çıkarır, kitabın geri getirileceği ay ve gün sırasına göre ödünç verme kutusuna yerleştirir.

c) Görevli, kitap kontrol fişine kitabın geri getirileceği tarihi yazar veya tarih damgasını vurarak kitabı alanın adını da yazar.

d) Alınan kitap, kütüphaneye geri getirildiğinde kütüphane görevlisi ödünç verme kutusuna yerleştirilmiş olan kitap kontrol fişini kutudan çıkarır, kitap cebine koyarak kitabı yerine kaldırır.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde kurum kütüphanelerindeki eserler, Yönetmeliğin 12 nci maddesi hükmü doğrultusunda değerlendirilir.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 24 — Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 26/8/1976 tarihli ve 15689 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 25 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 26 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

 —— • ——

Yargıtay Başkanlığından :

 

Yargıtay Kıyafet Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik, Yargıtay Birinci Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Birinci Başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay Daire Başkanları ve Yargıtay Üyelerinin duruşma ve törenlerde giymeleri gereken kisve ve kıyafete ilişkin esas ve usulleri belirler.

Hukuki Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 66 ncı ve Yargıtay İç Yönetmeliğinin 111 inci maddesine göre düzenlenmiştir.

Giyilme Zamanı

Madde 3 — Bu Yönetmelikte belirtilen kisve, Yargıtaydaki duruşmalarda ve adli yıl açılış törenlerinde giyilir. Bunun dışındaki törenlerde cübbe giyilmesi, Yargıtay Birinci Başkanlar Kurulunun kararına bağlıdır.

İKİNCİ BÖLÜM

Cübbe (Üstlük)ler

 

Madde 4 — Cübbeler, (Şekil l) de görülen tipte siyah parlak kumaştan yapılmış, geniş kollu ve düğmesizdir. Omuzlardan başlamak üzere göğüste biten üçgen kısım ile iki kol yenlerinde ve sert yakanın iç ve dış kısmında;

a) Birinci Başkan, Ceza Genel Kuruluna başkanlık eden Birinci Başkanvekili, Ceza Daireleri Başkan ve Üyeleri, Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcıvekili için kırmızı,

b) Hukuk Genel Kuruluna başkanlık eden Birinci Başkanvekili ile Hukuk Daireleri Başkan ve Üyeleri için yeşil,

renkli kumaş bulunur.

Madde 5 — Cübbe yakaları sert ve dik olup, üzerinde bulunan ve tüm yakayı çeviren sarı simden işlenmiş defne dalı biçiminde sırma;

a) Yargıtay Birinci Başkanı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısında dört (Şekil 2),

b) Yargıtay Birinci Başkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili ve Yargıtay Daire Başkanlarında üç (Şekil 3),

c) Yargıtay üyelerinde iki (Şekil 4),

sıra olarak yer alır.

Göğüsteki ve kol yenlerindeki kırmızı yada yeşil kumaşın kenarında da bulunan bu sırmalar Yargıtay Birinci Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısında iki sıra, öbürlerinde tek sıradır. (Şekil 1/a-b; 5 ve 6)

Madde 6 — Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili ayrıca, cübbenin sağ omuz başından başlayıp göğüs orta kısmı hizasında biten ve sarkık biçimde duran koyu sarı simden örülmüş geniş bir örgü kordon takarlar. (Şekil 7)

Yargıtay Genel Sekreteri de törenlerde aynı şekilde beyaz renkli kordon takar. (Şekil 8)

Madde 7 — Törenlerde cübbe altına ceza bölümüne mensup olanlar için kırmızı-beyaz; hukuk bölümüne mensup olanlar için yeşil-beyaz yakalık (fular) takılır. Birinci Başkanın fuları yeşil-kırmızı renklidir. (Şekil 9-10)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kullanılış

 

Madde 8 — Yargıtay Birinci Başkanlığınca sağlanacak bu üstlükler için her yıl Yargıtay Bütçesine yeterli ödenek konulur. Cübbelerin kullanma süresi 5 yıldır.

Madde 9 — Bu Yönetmelikte yazılı resmi kisveler "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik"in 5 inci maddesinde belirtilen kıyafet üzerine giyilir.

Madde 10 — Yargıtayda görevli hakimler ile Yargıtay Cumhuriyet Savcıları, Adalet Bakanlığının "Hakim ve Savcıların Resmi Kıyafet Yönetmeliği"ne uyarlar. Yargıtay Cumhuriyet Savcılarının cübbe yakası, anılan Yönetmelikte (Şekil 2) de belirtilen biçimdedir.

Yürürlük

Madde 11 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 — Bu Yönetmelik hükümlerini Yargıtay Birinci Başkanı yürütür.

 —— • ——

Yargıtay Başkanlığından :

 

Yargıtay Mübaşirleri Üniforma Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmelik, Yargıtay mübaşirlerinin kılık ve kıyafetlerinde birlik ve beraberliği sağlamak, giyecek eşyasının renk, cins, biçim, kullanma zamanı ve tarzını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Yargıtay mübaşirlerine "Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği"nde kurumlar için hizmetin özelliği itibarıyla verilmesi öngörülen giyecek eşyasının renk, cins, biçimlerini, kullanma zamanı ve tarzına ilişkin hususları kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik"in 6 ncı maddesine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

 

Birinci Başkanlık

: Yargıtay Birinci Başkanlığını,

 

Kurum

: Yargıtayı,

 

Mübaşir

: Yargıtay mübaşirlerini,

 

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kılık ve Kıyafete İlişkin Hususlar

 

Uyulması Gereken Esaslar

Madde 5 — Kılık ve kıyafete ilişkin başlıca hususlar şunlardır:

a) Mübaşirler görev sırasında üniforma giymek zorundadırlar. Üniforma bir bütün olup, kısmen giyilemez.

b) Resmi elbise, takı ve ayakkabılar, bu Yönetmelikte gösterilen renk, vasıf ve şekillere uygun olarak giyilir, takılır ve taşınır.

c) Ceket ve palto düğmeleri daima ilikli bulunur.

d) Şapka veya kep resmi elbisenin tamamlayıcı bir unsurudur. Dışarıda üniforma ile birlikte giyilmesi zorunludur.

e) Şapka, vizyonun ön kenarı ile kaş arasında 2 santim kadar mesafe bırakılmak suretiyle kaşlara paralel olarak giyilir.

f) Bu Yönetmelikte belirtilen, tip ve renk dışında ayakkabı giymek yasaktır.

g) Erkekler hergün sakal tıraşı olurlar. Saç tıraşının kısa tutulması, top ense ve uzun saç gibi toplum içinde ciddi görülmeyen şekiller yapılmaması esastır. Beden temizliğine her bakımdan özen gösterilir.

h) Üniforma ile birlikte bu Yönetmelikte belirtilen işaretler dışında kolye, künye, bilezik, küpe, madalyon, rozet ve benzerlerinin takılması yasaktır.

ı) Resmi kıyafetle birlikte kıyafetin içerisine dışarıdan görülebilecek şekilde sivil kazak, yelek ve benzeri giyecek giyilmez. Erkek personelin siyah, bayan personelin ise ten rengi şeffaf ve parlamayan çorap giymesi zorunludur.

j) Eskimiş bile olsa resmi elbisenin satılması yasaktır.

k) Resmi kıyafetlerin sivil kıyafete dönüştürülerek kullanılması, resmi pantolonun, sivil gömlek, kazak, ceket gibi şeylerle birlikte giyilmesi yasaktır.

1) Düşük kemerli pantolon giyilemez.

m) Elbiseler temiz, düzgün ve ütülü; ayakkabılar boyalı giyilir.

Kılık ve Kıyafetin Denetimi

Madde 6 — Kurum yetkilileri, mübaşirlerin kılık ve kıyafetlerinin bu Yönetmelik esaslarına uygun olup olmadığını kontrol eder, gerekli uyarıyı ve işlemi yaparlar.

Giyim Eşyaları ve Kullanma Süreleri

Madde 7 — Resmi kıyafet taşıyan mübaşirlere takım elbise (bayanlar için tayyör), gömlek, ayakkabı, kravat, şapka (bayanlar için kep) ve olanak ölçüsünde palto verilir.

Giyim yardımı Birinci Başkanlıkça temin edilerek hak sahibi personele görevleri esnasında giyilmek üzere ayni olarak verilir. Bu yardım karşılığında, nakden bir ödemede bulunulmaz; başka bir alış-veriş imkânı sağlanmaz.

Giyim eşyalarının kullanma süreleri "Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği"ne tabidir.

Giyim Eşyasının İadesi Gereken Hususlar

Madde 8 — Emekliye ayrılma ve ölüm dışında herhangi bir sebeple görevinden ayrılan veya çıkarılanlar ile aynı çeşit giyim eşyası verilmeyen bir göreve nakledilenlerden, aldıkları giyim eşyalarından kullanma süresi sona ermemiş olanların aynen iadesi istenir.

Görevden uzaklaştırılan, tutuklanan, gözaltına alınan veya memuriyetten ilişiğinin kesilmesini gerektirmeyen bir cezaya mahkum olupta, bu cezası infaz edilmekte olanlara giyim eşyası verilebilmesi için bu personelin görevlerine dönmüş olmaları şarttır. Ayrıca, aylıksız izin alarak görevlerinden ayrılanlara bu süre için giyim eşyası verilmez. Bu durumlarda üniforma giyilemez.

Verilecek Giyim Eşyasının Cins, Biçim, Şekil ve Renkleri

Madde 9 — Mübaşirlere verilecek elbise ve şapka lacivert; palto, kravat, ayakkabı siyah; gömlek açık gri renktedir.

a) Palto: Siyah yünlü kumaştan yapılır.

b) Ceket: Lacivert renkte yün/polyester karışımı kumaştan yapılır. Omuzlar apoletlidir. Yaka ve kol yeni kenarlarında sarı renkli tek şerit bulunur. Apoletlerinde terazili sarı örgü işleme yer alır. (Şekil l/a-b)

c) Pantolon: Lacivert renkte yün/polyester karışımı kumaştan yapılır. Pantolon paçalarının boyu ayakkabı üzerine kadar uzun ve dublesizdir. Yanda ve arkada cepleri vardır. Arka cepleri kapaklı ve kemik düğmelidir. Yanlara sarı zıh (ince şerit) çekilir. (Şekil 2)

d) Etek: Kumaşı pantolon kumaşının aynısıdır. Arkası parçalıdır. Boyu dizkapağından 5 cm aşağıdadır.

e) Ayakkabı: Siyah renkte olup, erkeklerinki bağcıklı, bayanlarınki normal topuklu ve kapalıdır.

f) Şapka: Oval biçimde siyah fiber güneşliklidir. Ortasında metal şapka kokardı bulunur. Lacivert kumaştan yapılır. (Şekil 3)

g) Kep: Bayan mübaşirlerce kullanılır. Aynı kumaştan yapılır. (Şekil 4)

h) Gömlek: Açık gri renkte poplin kumaştan yapılır. Uzun kollu, apoletsiz, tek göğüs cepli ve normal düğmelidir.

ı) Kravat: Düz siyah kumaştan dikilir.

Üniforma İşaretlerinin Kıyafet Üzerindeki Yerleri

Madde 10 — Sol göğüs cebi üzerine ve şapka-kep kokart yerine özel şekilde yaptırılmış metal Yargıtay arması takılır. (Şekil 5/a-b)

Üniforma ile ayrıca sol omuzdan başlayıp göğüste biten sarkık ince bir beyaz kordon takılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yürürlük

Madde 11 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 —Bu Yönetmelik hükümlerini Yargıtay Birinci Başkanı yürütür.

 —— • ——

Koç Üniversitesinden :

 

Koç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü

Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

Dayanak

Madde 1 — Bu Yönetmelik; 05/03/1992 tarihli ve 3785 sayılı Kanuna ve Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ne dayanır.

Genel Hükümler

Madde 2 — a) Koç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsündeki her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Bu Yönetmelik Koç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü eğitim-öğretimi düzenler. Lisansüstü öğretim, Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programlarını kapsar.

b) Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları arasında geçişe izin vermek yükseköğretim kurumlarının yetkisindedir ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen esaslara göre düzenlenir.

Tanımlar

Madde 3 — Bu Yönetmelikte Üniversite, Koç Üniversitesi; Enstitü, KOÇ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü; Yönetim Kurulu, Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu anlamında kullanılmaktadır.

Öğrenim Ücreti

Madde 4 — Koç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsündeki eğitim-öğretim ücretlidir. Bunun miktarı her yıl Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Bu ücret her yarıyılın başında olmak üzere iki eşit taksitte alınır. Üniversite ücretini yatırmayan öğrencinin kaydı yapılamaz, yenilenemez ve dondurulamaz. Bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Eğitim-Öğrenim Dili

Madde 5 — Enstitüde eğitim-öğrenim dili İngilizce’dir. Lisansüstü programlarına kabul için başvuranların İngilizce dil bilgileri Üniversite tarafından yapılan veya eşdeğerliliği Enstitü tarafından kabul edilen bir uluslararası yeterlik sınavıyla belirlenir. Başarılı bulunmayanlar programa kabul edilmez.

Öğrenci Kabulü ve Kayıt

Madde 6 — a) Yüksek Lisans programlarına, lisans başarı düzeyi, referans mektupları, gerekirse mülakat, LES, TOEFL, veya Üniversite tarafından yapılan yabancı dil sınavı, GRE genel puanı gibi verileri göz önüne alınarak öğrenci kabul edilir.

b) Doktora programına yüksek lisans başarı düzeyi, referans mektupları, gerekirse mülakat, LES, TOEFL, veya Üniversite tarafından yapılan yabancı dil sınavı, GRE genel puanı gibi verileri göz önüne alınarak öğrenci kabul edilir.

Kabul edilen öğrenciler Üniversiteye kesin kayıt yaptırırlar ve her yarıyıl, Üniversite tarafından belirlenen şartlara uymak suretiyle kayıtlarını tazelerler. Kayıtların kesinleşmesi için öğrencilerin eğitim-öğretim ücretlerini ödemiş olmaları ve Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından öngörülen diğer tüm şartları yerine getirmiş olmaları gerekir.

Yatay Geçiş Yolu İle Öğrenci Kabulü

Madde 7 — İlgili üniversite veya enstitü içindeki başka bir anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş kabul koşulları Akademik Kurul tarafından kabul edilen yönetmeliklerle belirlenir.

Akademik Yıl

Madde 8 — Bir akademik yıl 15 haftalık iki yarıyıldan oluşur. Dersler yarıyıl esasına göre düzenlenir. Her yarıyılın son haftası sınav haftasıdır. Gerektiğinde yaz döneminde dersler açılabilir. Dersler açıldığı takdirde yaz dönemi yarıyıl niteliğindedir.

Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihleri Akademik Kurul’un belirleyip ilan ettiği "Akademik Takvim" le düzenlenir.

Öğrenim Süresi

Madde 9 — a) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Başarılı olan öğrenciler Akademik Kurul kararı ile tezli yüksek lisans programını dört yarıyıldan daha kısa sürede tamamlayabilirler. Kredili derslerini başarıyla bitiren ancak tez çalışmasını dört yarıyıl sonunda tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

b) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır.

c) Doktora programını tamamlama süresi sekiz yarıyıldır. Başarılı olan öğrenciler, Akademik Kurul kararı ile doktora programını daha kısa sürede tamamlayabilirler. Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı olan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını sekiz yarıyıl sonunda tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

Eğitim-Öğretim Programları ve Kredi Yükü

Madde 10 — a) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmibir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, "başarılı" veya "başarısız" olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

b) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup "başarılı" veya "başarısız" olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Akademik Kurul tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlilik sınavı uygulanabilir.

c) Doktora programı toplam yirmibir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi aded ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin:

1) Bilime yenilik getirme,

2) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

3) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

d) Lisansüstü dersler, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Devam

Madde 11 — Öğrenciler kayıtlı oldukları her türlü ders ve uygulama, bunların gerektirdiği veya ilgili öğretim üyesinin gerekli gördüğü sınav ve diğer akademik çalışmaların hepsine katılmakla yükümlüdür. Öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı, başarı notuna katkısı ilgili dersin öğretim üyesi tarafından belirlenir.

Notlar

Madde 12 — Öğrencilerin aldıkları her kredili ders için, gerekli sınav ve değerlendirmelerin sonunda o dersin öğretim üyesi öğrencinin başarısını aşağıdaki notlardan biri ile değerlendirir.

 

 

NOTLAR 

 AĞIRLIK

 

A-Pekiyi

4.00

 

B-İyi

3.00

 

C-Orta

2.00

 

        D-Zayıf

        1.00

 

       F-Geçmez

        0.00

 

       T-Nakil

       Not ortalamasına dahil edilmez

 

       AP-Yeterlilik

       Dersten muaftır. Mezuniyet için gerekli kredi toplamına eklenmez.

 

Genel not ortalamasını etkilemiyen, ancak mezuniyet için zorunlu olan ve/veya tamamlanması öngörülen kredili veya kredisiz çalışmalar için aşağıda belirtilen muafiyet notları kullanılır.

Bu durum mezuniyete yönelik kredi kazancına yazılmaz.

S-Başarılı

U-Başarısız

Öğrencilerin dersler ve sınavlarla ilgili durumları aşağıdaki tanımlarla izlenir.

I-Eksik, öğretim üyesi eksiği tamamlaması için ek süre tanıdı.

R-Dersi tekrar ediyor.

W-Dersten zamanında çekilmiş.

L- Kayıt dondurmuş.

I işareti : Final sınavı, ödev, proje gibi dersin gereklerini, zorunlu nedenlerle zamanında yerine getiremiyen öğrencilere verilir. Söz konusu eksiklik öğretim üyesinin uygun gördüğü bir tarihe kadar giderilir. Bu tarih notun verildiği tarihi izleyen yarıyılın başını geçemez.

Verilen süre içinde eksiğini tamamlayamayan öğrencinin o dersle ilgili notu F’e dönüşür.

R işareti : Öğrenciler D ve F notu aldıkları dersi bir defaya mahsus olmak üzere tekrar ederler. Tekrar başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

W İşareti : Danışman öğretim görevlisinin uygun göreceği bir nedenle öğrenciler kayıtlı oldukları tek bir dersten çekilebilirler. Herhangi bir dersten çekilme tarihi Akademik Takvim’de belirtilir.

Sınava girmeyen öğrencinin mazereti öğretim üyesi tarafından kabul edildiği takdirde, öğrenciye yeni bir sınav hakkı verilir. Öğretim üyesi mazereti kabul etmediği takdirde öğrenci Yönetim Kuruluna başvurabilir. Tüm mazeret sınavları en geç, sınav süresini izleyen ilk hafta sonuna kadar tamamlanır.

Zaruri nedenlerden veya belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere öğrenciler bir veya birkaç yarıyıl için Enstitüden izinli ayrılmak üzere Yönetim Kuruluna başvurabilirler. Bu süre sonunda öğrenci başka bir karar gerekmeksizin Enstitüdeki eğitimine devam eder. İzin süresinde başka eğitim kurumlarında alınan dersler Yönetim Kurulu kararıyla Enstitüdeki programına kredili kabul edilebilir.

Not Ortalamaları ve Başarı Durumu

Madde 13 — a) Öğrencilerin başarı durumları not ortalamalarıyla belirlenir. Her yarıyılın sonunda öğrencilerin, o yarıyılda aldıkları dersler için bir yarıyıl not ortalaması (SPA) ve tüm aldıkları dersler için genel not ortalaması (GPA) hesaplanır.

b) Herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 2.70’ in altına düşen öğrencinin, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, Enstitü ile ilişiği kesilebilir.

c) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya Enstitünün öngördüğü 3.00 not ortalamasını tutturamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

d) Tezli lisansüstü programında tez çalışmasından üstüste iki yarıyıl veya aralıklı olarak üç yarıyıl başarısız not alan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

e) Tezli lisansüstü programında kredi derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını dört yarıyıl sonunda tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

f) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında, öğrenci elde ettiği sonuçları ilgili Akademik Kurul tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde savunmak zorundadır.

g) Tez sınavı sonucunda tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci,Yüksek Lisans programında en geç üç ay, doktora programında en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez Danışmanı Atanması

Madde 14 — Tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarında, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı her öğrenci için bir tez-proje danışmanını enstitüye önerir. Bu öneri Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir. Tez danışmanı öğretim üyeleri veya ilgili Akademik Kurulun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda birden fazla tez danışmanı atanabilir.

Tez-proje danışmanının, tezli yüksek lisans programında engeç ikinci yarıyıl sonuna, tezsiz yüksek lisans programında engeç birinci yarıyıl sonuna, doktora programında en geç üçüncü yarıyılın başına kadar atanması zorunludur.

Doktora Yeterlik Sınavı

Madde 15 — a) Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır.

b) Öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

c) Yeterlik sınavları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve sürekli görev yapan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Jüri üyelerinin doktora derecesine sahip olması gerekir.

d) Doktora yeterlik sınavına girebilmek için öğrencinin Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında yüz üzerinden en az altmış puan almış olması gerekir.

e) Yabancı uyruklular, kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçe’den sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavlarının nasıl yapılacağı Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenir.

f) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora Yeterlik Komitesi öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

g) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

Doktora Programı Tez İzleme Komitesi

Madde 16 — a) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bir ay içinde Tez İzleme Komitesi oluşturulur.

b) Tez İzleme Komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

c) Tez İzleme Komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Doktora Tez Önerisi Savunması

Madde 17— a) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci, en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsıyan tez önerisini Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

b)Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul ve reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

c) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

d) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların bir özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Tez çalışması komite tarafından "başarılı" veya "başarısız" olarak değerlendirilir. Komite tarafından üstüste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Doktora Tezinin Sonuçlandırılması

Madde 18 — a) Doktora programında öğrenci, ilgili Akademik Kurul tarafından kabul edilen yazım kurallarına göre tezini yazmak ve bunu jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

b) Doktora tez jürisi, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin Tez İzleme Komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

c) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

d) Tez sınavı sonunda jüri, salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararı verir. Jüri bu kararı en geç üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirir..

Lisansüstü ve Doktora Diplomaları

Madde 19 — a) Tezli yüksek lisans programında, tez sınavında başarılı olan ve diğer koşullarıda sağlayan öğrenciler Yüksek Lisans Diploması almaya hak kazanır.

b) Doktora programında tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenciler Doktora Diploması almaya hak kazanırlar.

c) Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarında tez sınavında başarılı olan öğrencilerin diploma alabilmek için sınav tarihinden itibaren bir ay içinde tezlerinin ciltlenmiş üç kopyasını Enstitüye teslim etmeleri ve tezlerinin şekil bakımından standartlara uygunluğunu sağlamaları gerekmektedir.

d) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisine Yüksek Lisans Diploması verilir.

e) Yüksek Lisans ve Doktora Diplomaları üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anabilim dalındaki programın onaylanmış adı ve var ise verilen ünvan bulunur.

Kılık Kıyafet

Madde 20 — İster dini inanç gereği ister başka nedenlerle olsun, Koç Üniversitesi’nde kılık-kıyafetin çağdaş duruma ters düşmemesi gerekmektedir. Öğrenciler dinsel olsun olmasın, çağdaşlığa aykırı, devrim yasalarının öngördüğü düzenlemelerle çelişen kılık-kıyafetle Üniversite binaları ve eklentilerine giremezler.

Disiplin

Madde 21 — Enstitü öğrencileri disiplin bakımından "YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliği"ne tabidir.

Özel Öğrenciler

Madde 22 — Özel öğrenciler, diploma adayı olmadan Enstitü programını veya bazı dersleri dinlemelerine izin verilen öğrencilerdir. Özel öğrencilerin herhangi bir yarıyıl için gerekçeli başvuruları Enstitü Yönetim Kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır. Bu öğrenciler kayıt oldukları ders başına Üniversite tarafından belirlenen devam ücretini öderler. Özel öğrenciler akademik bakımdan diğer Enstitü öğrencilerinin tabi oldukları tüm koşullara tabidir. Bu öğrencilere aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir.

Yürürlük

Madde 23 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer

Yürütme

Madde 24 — Bu Yönetmelik hükümlerini Koç Üniversitesi Rektör’ü yürütür.

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

Adana Valiliğinden :

Mahalli Çevre Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2001/6

Karar Tarihi : 30/7/2001

Mahalli Çevre Kurulu 30/7/2001 tarihinde, Vali Yardımcısı Nevzat ERGÜN başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Hava kirliliği ile mücadele çerçevesinde 2001-2002 kış sezonunda İlimiz dahilinde kullanılacak yakıtların (Sıvı-Katı) satış şartları ve özellikleri aşağıda belirtilmiştir. Buna göre;

A — GENEL KURALLAR

a) Adana İli sınırları içinde ısınma ve sanayi amacı ile kullanılacak yerli ve ithal kömürlerle kömür briketlerinin özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır.

Isınmada Kullanılan İthal Kömürlerin Özellikleri

 

Alt Isıl Değer

: 6000 (-500) Kcal/kg orjinalde

 

Toplam Kükürt Miktarı

: %1 (+%0.1) max. Kuru bazda

 

Uçucu Madde Miktarı

: %12-22 (+%1) kuru bazda

 

Toplam Nem Miktarı

: %10 (%+1) max. Orjinalde

 Sanayide Kullanılacak İthal Kömürlerin Özellikleri

 

Alt Isıl Değer

: 6000 (-500) Kcal/kg orjinalde

 

Toplam Kükürt Miktarı

: %1 (+%0.1) max. kuru bazda

 

Uçucu Madde Miktarı

: %36 kuru bazda

 

Ebat

: 0-50 mm

 

Yerli Linyit Kömürlerin Özellikleri

 

Alt Isıl Değer

: 3500 (-200 Kcal/kg. tolerans)

 

Yanar Kükürt

: %1.3 max. Satışa sunulan kömür.

 

Nem

: %20 satışa sunulan kömür.

 

Ebat

: 18 mm Alt sınır +%10 tolerans

   

200 mm Üst sınır +%20 tolerans

 

Briket (Pres Kömürlerin Özellikleri)

Briket kömürünün %100 yerli veya ithal linyitten yapılması şarttır.Briket kömürde kullanılacak yapıştırıcı maddenin %100 Melas, Nişasta veya Petrol türevi olmayan, insan ve çevre sağlığına zararlı olmadığı ve bağlayıcı özelliği bilimsel olarak kabul edilmiş olan diğer maddeler kullanılabilecektir. Kullanılacak bağlayıcının oranı %8’i geçmeyecektir.

 

Briket kömürlerinde kullanılan ithal kömürlerin aşağıdaki özellikleri taşıması gerekmektedir.

 

Alt Isıl Değer

: 6000 (-500) Kcal/kg Orjinalde

 

Toplam Kükürt Miktarı

: max. %1 (+%0.1) Kuru bazda

 

Uçucu Madde

: %12-22 (+1)

 

Toplam Nem

: %10 max.

Briket Kömürlerinin imalatında kullanılan yerli kömürlerin aşağıdaki özellikleri taşıması gerekmektedir.

 

Alt Isıl Değer

: 3500 Kcal/kg min. Satışa sunulan kömür

 

Yanar Kükürt

: %1.3 max. Satışa sunulan kömür.

 

Nem

: %20 max. Satışa sunulan kömür.

 

Petro Kok

Meskun mahalde petro kok kullanılması ve satılması yasaktır. Petro kok sadece Çevre Bakanlığının izin verdiği modernize edilmiş kireç fabrikalarında ve çimento fabrikalarında kullanılabilir.

b)Sıvı Yakıt

Meskun mahal içerisinde sanayi tesislerinde ve meskenlerde sıvı yakıt olarak %1.5 kükürtlü özel kalorifer yakıtı kullanılması zorunludur. Yüksek kükürtlü fuel-oil kullanan sanayi tesisleri bir an önce ısı sistemlerini özel kalorifer yakıtı kullanacak şekilde değiştirmeleri veya sistemlerine baca gazı arıtma tesisleri kurmaları gerekmektedir. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğine göre tesislerin emisyon izin belgesi almaları gerekir.

c)Isınma

1)Dış ortam sıcaklığı gece gündüz +18 C0 nin üzerinde olduğu zaman kalorifer ve sobaların yakılmaması

2) Kalorifer ve sobaların, iş yerlerinde bina içi sıcaklığı +18 C0 nin, konutlarda ise +20 C0 de olmayacak şekilde yakılması gerekmektedir.

d)Hiçbir suretle ve her ne miktarda olursa olsun Belediye sınırları içerisinde ısınma amacı ile torbasız kömür sokmak, torbasız açıkta kömür satmak yasaktır. Aksi takdirde 2872 sayılı Çevre Kanununa göre cezai işlem yapılacaktır.

e) Torbalar 25-40 kg ağırlığında olacaktır. (+200 gr.)

f) Torbaların üzerinde firma adı ve adresi, kömürün cinsi, kömürün özellikleri briket kömürünün ise bağlayıcı cinsi belirtilmiş olacaktır.

g) Kalorifer kazanlarını çalıştıran kişilerin bu iş için yetki belgesi bulundurması gerekmektedir.

h) Yanık yağ, hurda, kağıt, plastik, bez vb. gibi maddelerin yakıt olarak kullanılması yasaktır.

B — SATIŞ İZNİ VE BAYİLİK

a) Adana İli içinde veya Adana İli dışında kömür yapıp Adana İli içerisinde satış yapacak bütün firmalar Valilik İlÇevre Müdürlüğünde “Kömür Satış Belgesi” alacaklardır. Kömür satış belgesi almamış olan firmaların kömürlerinin İl sınırları içerisinde satışına müsaade edilmeyecektir.

b) Firmalar, Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösterecek bayilerini tespit edip bu bayilerin isim listesini (isim, adres, telefon vb.) İl Çevre Müdürlüğüne ve Belediyelere verecektir.

Bayilerin bulundurması gerekli belgeler ve bayilik şartları;

1)Firma bayilik belgesi

2)İlgili meslek kuruluşlarına üyelik belgesi

3)TSE uygunluk belgesi

4) Noter tasdikli taahhütname

c)Bayilik belgesi olmayanlar bayisi olmadığı firmanın kömürünü satmayacaktır.

d)Gerek kömür satış belgesi alan firmalar, gerek bayiler kendileri ile ilgili bir taahhütnameyi noter tasdikli olarak imzalayıp bir nüshasını Adana Valiliği İl Çevre Müdürlüğüne,Büyükşehir Belediyesine ve Kaymakamlıklara verecektir. Bir nüshasını da işyerinde bulunduracaktır. Söz konusu taahhütnameyi getirmeyen firma ve bayilerin kömür satışına izin verilmeyecektir.

e)Yukarıda belirtilen şartlarda ve özelliklerde kömür satılmadığının tespiti halinde doğabilecek bütün idari ve parasal cezalar firmaya ait olacaktır. Belirtilen kükürt oranından daha yüksek oranda kükürtlü kömür satan firmalar hava kirliliğine sebep olacağından dolayı 2872 sayılı Çevre Kanununa göre cezai işlem yapılacaktır.

f)Firma, bayilerin bulunduğu yerlerde direk olarak tüketiciye kömür satmayacaktır.

C — DENETİM VE ANALİZ

a) Denetim, Adana Valiliği tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılacağı gerektiğinde Belediyeler ve Kaymakamlıklar da denetim yapabilecektir. Bu denetimlere gerektiğinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Deftertarlıkta destek sağlayacaktır.

b) Analiz numuneleri, numune almak tekniğine göre yapılacak olup gerektiğinde Çukurova Üniversitesinden de eleman istenecektir.

c)Analizler Çevre Bakanlığının Referans Laboratuarına veya Çevre Bakanlığının yetki verdiği laboratuara yaptırılacaktır.

d)Analiz ücretleri, numune hangi yerden alınırsa alınsın (Depo, nakli aracı, bayi veya tüketici) üretici firmaya aittir. Analiz ücreti numune alındığı gün ilgili hesaplara yatırılacaktır.

Tebliğ olunur.

 

EK — 1

 FİRMALAR İÇİN TAAHHÜTNAME

 

Adana İli içinde veya Adana İli dışında üretim yapan ithalat yapıp da Adana İli içinde kömür satacak olan bütün firmalar noter tasdikli aşağıdaki esasları belirtmiş olan bir taahhütnameyi imzalayarak İl Çevre Müdürlüğüne, ilgili Belediyeye veya Kaymakamlıklara vermek zorundadır.

1 — Adana İl Mahalli Çevre Kurulunun .../.../2001 tarih ve ................... sayılı Kararında belirtilen özelliklerde kömür satacağımı aynı kararda belirtilmiş olan bütün madde ve şartlara uyacağıma ve yerine getireceğime,

2 — Kararda belirtilen özelliklerde olmayan kömür sattığımı tespiti halinde bayilerin ve tüketicilerin bütün zarar ve ziyanını kabul edeceğime,

3 — Uygulamalar esnasında doğabilecek aksaklıkların giderilmesi yönünde denetim makamlarınca konacak yeni şartları kabul edeceğime,

4 — Tüketiciye satılmış olan kömürün Mahalli Çevre Kurulundan belirtilen özelliklerde çıkmamasının tespiti halinde kömür ne kadar kullanılmış olursa olsun, kömür fatura bedelinin tamamını tüketiciye geri iade edeceğime,

5 — Değişik tarihlerde sattığım kömürlerin üç defa bozuk çıkması halinde (Kömür Satış İzin Belgesinin) iptalini kabul edeceğimi taahhüt ederim. 

 

 

EK — 2

 BAYİLİK İÇİN TAAHHÜTNAME

 

(Bayiler bu taahhütnameyi noter tasdikli olarak Valiliğe veya Belediyeye vermek zorundadır.)

1 — .../.../2001 tarih ve ...................... sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararına tamamen uyacağımı,

2 — Bayisi olmadan hiçbir firmanın kömürünü satmayacağımı,

3 — Açıkta torbalanmamış olarak kömür satmayacağımı,

4 — Bayilik belgemi denetimlerde göstereceğimi,

5 — Denetim ekiplerine kolaylık sağlayacağımı,

6 — Mahalli Çevre Kurulu Kararlarında belirtilen şartların birine veya tamamına uymadığımın tespiti halinde bayiliğimin iptalini kabul edeceğimi,

7 — Faturasız satış yapmayacağımı taahhüt ederim.

Sayfa Başı