26 Aralk 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28863

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 2/12/2013

Karar No : 2013/182

Konu : Smer Holding A.. ukurambar Tanmazlar sat.

Kurulumuzca; zelletirme daresi Bakanlnn (dare) 13/6/2013 tarih ve 5254 sayl yazs gereince;

Smer Holding A.. (Holding)ye ait Ankara ili, ankaya ilesi, ukurambar Mahallesi, 16124 ada, 2, 3 ve 4 parseller ile 16125 ada, 2 ve 3 parsellerde bulunan tanmazlar ve zerindeki varlklarn (Tanmazlar) btn halinde Kurulumuzun ilgili Kararlarna istinaden Sat yntemi ve Pazarlk usul uygulanmak suretiyle 4046 sayl Kanun erevesinde zelletirilmesini teminen, ilgili mevzuat hkmleri, hale lan Metni ve hale artnamesi (artname)nde belirtilen hususlar dikkate alnarak yaplan ihalesi neticesinde;

Sz konusu Tanmazlarn; 91.100.000.- (Doksanbirmilyonyzbin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Nuholu naat San. ve Tic. A.. - Dalglar Yap Endstrisi Turizm San. Tic. Ltd. ti. Lin Proje Turizm Yap Danmanlk A.. Ortak Giriim Grubuna artname erevesinde satlmasna, Nuholu naat San. ve Tic. A.. - Dalglar Yap Endstrisi Turizm San. Tic. Ltd. ti. Lin Proje Turizm Yap Danmanlk A.. Ortak Giriim Grubunun szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 91.000.000.- (Doksanbirmilyon) Trk Liras bedelle ikinci teklifi veren zelik maj ada Ortak Giriim Grubuna artname erevesinde satlmasna, zelik maj ada Ortak Giriim Grubunun szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 86.150.000.- (Seksenaltmilyonyzellibin) Trk Liras bedelle nc teklifi veren Grba naat Mhendislik Madencilik San. ve Tic. A.. Mehmet Gne naat Tic. ve San. Ltd. ti. Ortak Giriim Grubuna artname erevesinde satlmasna, Grba naat Mhendislik Madencilik San. ve Tic. A.. Mehmet Gne naat Tic. ve San. Ltd. ti. Ortak Giriim Grubunun szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine esasndaki hale Komisyonunun 5/6/2013 tarih ve 03 sayl Kararnn onaylanmasna,

Bu karar erevesinde Varlk Sat Szlemesi imzalanmas ve devir ilemleri ile karar gereklerinin dare ve Holding tarafndan yerine getirilmesine

karar verilmitir.