26 Aralk 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28863

YNETMELK

Babakanlk (Hazine Mstearl)tan:

OLAANDII RSKLER YNETM MERKEZLER ALIMA

USUL VE ESASLARI HAKKINDA YNETMELK

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, olaand riskler ynetim merkezi olarak grevlendirilen tzel kiilerin alma usul ve esaslarn dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayl Sigortaclk Kanununun 33/A maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: Hazine Mstearlnn bal olduu Bakan,

b) Mstearlk: Hazine Mstearln,

c) Risk merkezi: Olaand riskler ynetim merkezini,

) Sigorta irketi: 5684 sayl Kanuna gre Trkiyede kurulmu sigorta irketi ile yurt dnda kurulmu sigorta irketinin Trkiyedeki tekiltn

ifade eder.

Grevlendirme

MADDE 4 (1) Terr, sava, doal afet ve benzeri olaanst durumlar nedeniyle yurt iinden veya uluslararas piyasalardan sigorta veya reasrans teminat bulunamayan riskler ile nkleer riskler gibi zellik arz eden riskler iin Bakan bir veya birden fazla tzel kiiyi, olaand riskler ynetim merkezi olarak grevlendirebilir. Grevlendirilme, resen veya talep zerine yaplabilir.

(2) Bakan, risk merkezi grevlendirmesi konusunda Mstearla yetki verebilir.

(3) Risk merkezi olarak grevlendirilme talebiyle Mstearla yaplacak yazl bavuru ekinde, grevlendirme istenilen risklere ilikin bilgiler, talebin mahiyeti ve gerekesi, ngrlen zmler, alma sresi, organizasyon yaps ve alma planlarna yer verilir.

(4) Yaplan grevlendirmede, hangi risklere veya risk gruplarna ynelik grevlendirme yapld ve grevlendirme sresi belirtilir.

(5) Ayn risk gruplar iin birden fazla kii risk merkezi olarak grevlendirilebilir.

Temel grevler

MADDE 5 (1) Risk merkezinin temel grevleri unlardr:

a) Merkez olarak grevlendirildii risk grubuna ilikin teminat sorunlarnn zmne ynelik almalar yapmak.

b) htiyaca gre sigorta veya reasrans havuzu kurmak veya kurulmas iin gerekli egdm salamak.

c) Sigorta irketleri arasnda ibirlii yaplmasn salamak, oluturulan havuz, organizasyon veya ibirlii mekanizmasnn yrtlmesini salamak.

) Gerektiinde, risk iyiletirme ile ilgili ihtiyalar belirlemek ve teminat talebinde bulunanlarn risk iyiletirici faaliyetlerini takip etmek.

d) Risk merkezi olarak yrtt faaliyetlerle ilgili olarak Mstearla alt aylk dnemler halinde gelime raporlar sunmak.

e) Mstearlka verilecek benzer grevleri yerine getirmek.

Grevlendirme sresi

MADDE 6 (1) Risk merkezi, grevlendirme yazsnda belirlenen sre boyunca grev yapar. Ancak varsa kalan ilerin tasfiyesi sona erene kadar egdm ve raporlama grevleri devam eder.

(2) Bakan, performans yetersiz bulunan risk merkezinin faaliyetini grevlendirme sresinin sonunu beklemeksizin durdurabilir.

Yrrlk

MADDE 7 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 8 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Hazine Mstearlnn bal olduu Bakan yrtr.