26 Aralık 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28863

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Geçici olarak asli görev yerinin dışında çalışan personelin disiplin amirleri bu Yönetmelik ekinde tespit olunan geçici olarak çalıştığı birimdeki disiplin amirleridir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ek 1 sayılı cetvelinin A) Merkez Teşkilatı kısmının 2 sayılı bölümünün (a) ve (b) satırları ile B) Taşra Teşkilatı kısmının 1 sayılı bölümünün (b) ve (c) satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

      “

a)

Denetim Hizmetleri Başkanı

Bakan

 

b)

Sağlık Baş Denetçisi, Sağlık Denetçisi, Sağlık Denetçi Yardımcısı

Denetim Hizmetleri Başkanı

Bakan

”

“

b)

İl Sağlık Müdür Yardımcısı, Avukat, Sivil Savunma Uzmanı

İl Sağlık Müdürü

Vali

c)

Şube Müdürü, Müdür(Ö), Araştırmacı, Uzman(Ö), APK Uzmanı

İl Sağlık Müdür Yardımcısı

İI Sağlık Müdürü

”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/12/2012

28502