26 Aralk 2013 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28863

YNETMELK

Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlndan:

ULATIRMA, DENZCLK, HABERLEME, HAVACILIK VE

UZAY TEKNOLOJLER RASI YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 4/6/2013 tarihli ve 28667 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ulatrma, Denizcilik, Haberleme, Havaclk ve Uzay Teknolojileri ras Ynetmeliinin 1 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac ulatrma, denizcilik, haberleme, havaclk ve uzay teknolojileri sistem ve hizmetlerinin lkemizin ihtiyalarna uygun olarak tesisi ve gelitirilmesine katk salamak zere uluslararas katlmla dzenlenecek olan Ulatrma, Denizcilik, Haberleme, Havaclk ve Uzay Teknolojileri rasnn oluumu, alma usul ve esaslar ile bunlara ilikin dier hususlar dzenlemektir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin ikinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Kurul tarafndan tespit edilen ra gndemini ve alma takvimini Bakann onayna sunmak.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesi bal ile birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

urann yaplma zaman ve logosu

MADDE 14 (1) ra, Bakann uygun grd tarihler arasnda en erken yedi ylda bir yaplr.

(2) rann logosu, Bakanlk logosudur.

MADDE 4 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Ynetmelik hkmlerini Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakan yrtr.