26 Aralık 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29217

DANIŞTAY ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARI

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından:

GENEL KURUL KARARI

Karar Tarihi     : 25/12/2014

Karar No         : 712

1- Danıştay Savcısı (32742)Mehmet Ali GÜMÜŞ

2- Kayseri İdare Mahkemesi Başkanı (33617)Selbi KOCA

3- Danıştay Tetkik Hâkimi (33784) Abdurrahman GENÇBAY’ın,

Danıştay Üyeliğine seçilmelerine karar verilmiştir.