26 Aralk 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29217

YNETMELK

Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlndan:

KIYI EMNYET VE GEM KURTARMA LETMELER GENEL

MDRLܒNN 4734 SAYILI KAMU HALE KANUNUNUN

3/G MADDES UYARINCA YAPACAI MAL VE HZMET

ALIMLARINDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER

HAKKINDA YNETMELKTE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 27/2/2004 tarihli ve 25386 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ky Emniyeti ve Gemi Kurtarma letmeleri Genel Mdrl'nn 4734 sayl Kamu hale Kanununun 3/G Maddesi Uyarnca Yapaca Mal ve Hizmet Almlarnda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakknda Ynetmeliin ad aadaki ekilde deitirilmitir.

Ky Emniyeti Genel Mdrl'nn 4734 sayl Kamu hale Kanununun 3/G Maddesi Uyarnca Yapaca Mal ve Hizmet Almlarnda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakknda Ynetmelik

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 1 inci, 4 nc ve 45 inci maddelerinde yer alan ve Gemi Kurtarma letmeleri ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinde yer alan Gemi Kurtarma ve Tahlisiye Hizmetleri Dairesi Bakanl ibaresi Deniz Hizmetleri Dairesi Bakanl olarak deitirilmitir.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinde yer alan Mali ler ve Muhasebe Dairesi Bakanlnca ibaresi Mali ler Dairesi Bakanlnca olarak deitirilmitir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 25 inci maddesi (f) bendinin son paragraf aadaki ekilde dzenlenmitir.

Kamu kurum ve kurululardan temin: Genel ve Katma bteli idareler, zel idareler ile kendilerine kamu grevi verilmi tzel kiilie sahip kurulular, bamsz bteli kurulular, kamu iktisadi teebbsleri, belediyeler ile bu kurulularn yardan fazla sermaye ile ortak olduklar her eit kurulu, messese ve ortaklklarn sahip olduklar, sattklar veya rettikleri mal ve hizmetler dorudan doruya bu kurululardan teminat almakszn, szleme dzenlenmeksizin (ihtiyari olarak szleme dzenleyebilir) temin edilir.

MADDE 6 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 7 Bu Ynetmelik hkmlerini Ky Emniyeti Genel Mdr yrtr.