26 Aralk 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29217

YNETMELK

Trkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TRKYE RADYO-TELEVZYON KURUMU HZMETLERNN TANIMI

VE BU HZMETLERE ATANACAK PERSONEL YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 24/9/2008 tarihli ve 27007 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanm ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Ynetmeliinin ekinde yer alan EK-1in;

a) 4 sra numaral KANAL, YAPIM, HABER, PRODKSYON KAYNAKLARI, YNETM KURULU BROSU KOORDNATRLKLERݔ blmnn bal ile 1 inci ksm aadaki ekilde deitirilmitir.

KANAL, YAPIM, HABER, PRODKSYON KAYNAKLARI, YNETM KURULU

BROSU, TRT MEDYA ETM KOORDNATRLKLERݔ

1. KADRO UNVANI: Kanal Koordinatr, Yapm Koordinatr, Haber Koordinatr, Prodksiyon Kaynaklar Koordinatr, Ynetim Kurulu Brosu Koordinatr, TRT Medya Eitim Koordinatr

b) 12 sra numaral KANAL, YAPIM, HABER, PRODKSYON KAYNAKLARI KOORDNATR YARDIMCILIKLARI blmnn bal ile 1 inci ksm aadaki ekilde deitirilmitir.

KANAL, YAPIM, HABER, PRODKSYON KAYNAKLARI, TRT MEDYA

ETM KOORDNATR YARDIMCILIKLARI

1. KADRO UNVANI: Kanal Koordinatr Yardmcs, Yapm Koordinatr Yardmcs, Haber Koordinatr Yardmcs, Prodksiyon Kaynaklar Koordinatr Yardmcs, TRT Medya Eitim Koordinatr Yardmcs

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Trkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Mdr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

24/9/2008

27007

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

30/12/2008

27096

2-

14/4/2009

27200

3-

24/10/2009

27386

4-

5/3/2010

27512

5-

7/9/2010

27695

6-

21/12/2012

28504

7-

20/11/2013

28827

8-

21/10/2014

29152