26 Aralk 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29217

YNETMELK

Trkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TRKYE RADYO-TELEVZYON KURUMU KURULU VE GREVLER

HAKKINDA YNETMELKTE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 20/10/2009 tarihli ve 27382 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kurulu ve Grevleri Hakknda Ynetmeliin 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn () bendinin (4) numaral alt bendinden sonra gelmek zere aadaki (5) numaral alt bendi eklenmitir.

5) Eitim Dairesi Bakanlna bal TRT Medya Eitim Koordinatrlnden

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 30 uncu maddesinden sonra gelmek zere aadaki 30/A maddesi eklenmitir.

TRT Medya Eitim Koordinatrl

MADDE 30/A (1) TRT Medya Eitim Koordinatrlnn grevleri unlardr:

a) Yllk Eitim Plannda belirlenecek esaslar ve Eitim Dairesi Bakanlnn koordinasyonunda, yabanc lkelerin radyo, televizyon, medya ve iletiim kurum kurulu ve alanlar yannda yerel, blgesel, ulusal medya ve iletiim kurum ve kurulular iin eitim programlar hazrlamak ve uygulamak, kamu kurum ve kurulularnn hizmet ii eitim taleplerini Kurumun grev alanna giren hususlar asndan deerlendirerek yerine getirmek; yurt dndan gelen staj taleplerini planlamak ve gerekletirmek; eitim ve stajlar tamamlayanlar iin katlm belgesi veya sertifikas dzenlemek,

b) Grev alanna giren konularda, Kurum eitici ve uzmanlar yannda yurt ii/d kurum, kurulu, niversite ve uzman kiilerle ibirlii yapmak, alma gruplar ve komisyonlar oluturmak, aratrma ve gelitirme faaliyetlerinde bulunmak, eitim planlama faaliyetleri ve ierik gelitirme almalar yapmak, eitim programlar tasarlamak ve Eitim Dairesi Bakanlna sunmak,

c) Kurum ii ve d eriim ve kullanma ynelik uzaktan eitim programlar dzenlemek,

) Mesleki Yeterlilik Kurumu ile Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafndan yetkilendirilmi belgelendirme (sertifikalandrma) kurulularyla ibirlii yapmak ve gerekli eitim ve dier almalar Kurumca belirlenecek esaslar dahilinde yrtmek,

d) Kurum personeli iin yurt dnda gerekletirilecek veya yurt dndan salanacak eiticilerle yurt iinde yaplacak eitim faaliyetleri iin Eitim Dairesi Bakanlnn koordinasyonunda aratrmalar ve planlamalar yapmak,

e) Grev alanna giren eitim programlarnn gerekletirilebilmesi iin Kurum ii ve d eiticileri belirlemek; ayrca kurum ii eiticilerin her derecedeki resmi retim kurumlarnda eitici olarak grev almalarna ilikin ilemleri yrtmek,

f) Yurt d greve giden personel tarafndan dzenlenen grev raporlarn muhafaza etmek, deerlendirmek ve eitim faaliyetlerinde yararlanmak ve bunlardan Kurum personelinin faydalanmasn salamak,

g) Medya, iletiim ve radyo-televizyon yayncl alanlarnda, belirlenecek usul ve esaslar dahilinde eserler retmek veya retilmesini tevik edici her trl faaliyette bulunmak; sz konusu eserlerin ilgili birimlerle ibirlii iinde basmn, datmn, tantmn, pazarlanmasn salamak ve bu yndeki almalar desteklemek,

) Yaplmas planlanan dier programlarn planlama ve uygulama hizmetlerini Eitim Dairesi Bakanlnn koordinasyonunda yrtmek ve sonulandrmak, ayrca Bakanlka verilecek dier grevleri yapmak.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Trkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Mdr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

20/10/2009

27382

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

3/11/2010

27748

2-

25/6/2011

27975

3-

15/10/2011

28085

4-

22/9/2012

28419

5-

18/5/2013

28651

6-

12/12/2013

28849

7-

13/5/2014

28999

8-

19/9/2014

29124

9-

21/10/2014

29152

10-

19/11/2014

29180