26 Aralk 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29217

YNETMELK

Enerji Piyasas Dzenleme Kurumundan:

PETROL PYASASI LSANS YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayl Resm Gazetede yaymlanan Petrol Piyasas Lisans Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasna aadaki tanmlar eklenmitir.

35) Kurumsal Biliim Sistemi: Kurulu alanlar tarafndan kullanlan bilgisayarlar, bunlara hizmet veren dosya, uygulama, veri taban ve e-posta sunucusu ve a altyapsnn tamamn,

36) Endstriyel Kontrol Sistemleri: Enerjinin retilmesi, enerji salayan ham petrol, ta kmr ve benzeri hammaddelerin ilenip tketime hazr hale getirilmesi, enerjinin iletim veya datm katmanlar aracl ile aktarlmas gibi srelerin bir veya birden fazla merkezden izlenmesini, bazen de ynetilmesini salayan bilgi ve iletiim sistemlerini,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 20 nci maddesinin birinci fkrasna (m) bendinden sonra gelmek zere aadaki bent eklenmitir.

n) Kurumsal biliim sistemi ile endstriyel kontrol sistemlerini TS ISO/IEC 27001 Bilgi Gvenlii Ynetim Sistemi standardna uygun bir ekilde iletmek, TS ISO/IEC 27001 standardna uygun faaliyet gsterdiini Trk Akreditasyon Kurumuna akredite olmu bir belgelendirme kurumuna ispat ederek sistemlerini belgelendirmek ve sz konusu belgelerin geerliliini salamak,

MADDE 3 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 18 Bu Ynetmeliin 20 nci maddesinin birinci fkrasnn (n) bendinde belirtilen ykmllkler 1/3/2016 tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Ynetmelik hkmlerini Enerji Piyasas Dzenleme Kurulu Bakan yrtr.