26 Aralk 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29217

TEBL

Adalet Bakanlndan:

2015 YILI ARABULUCULUK ASGAR CRET TARFES

GENEL HKMLER

Konu ve kapsam

MADDE 1 (1) zel hukuk uyumazlklarnn arabuluculuk yoluyla zmlenmesinde, arabulucu ile uyumazln taraflar arasnda geerli bir cret szlemesi yaplmam olan veya cret miktar konusunda arabulucu ile taraflar arasnda ihtilaf bulunan durumlarda, Hukuk Uyumazlklarnda Arabuluculuk Kanunu, Hukuk Uyumazlklarnda Arabuluculuk Kanunu Ynetmelii ve bu Tarife hkmleri uygulanr.

(2) Bu Tarifede belirlenen cretlerin altnda arabuluculuk creti kararlatrlamaz. Aksine yaplan szlemelerin crete ilikin hkmleri geersiz olup, crete ilikin olarak bu Tarife hkmleri uygulanr.

Arabuluculuk cretinin kapsad iler

MADDE 2 (1) Bu Tarifede yazl arabuluculuk creti, uyumazln arabuluculuk yoluyla zme kavuturulmasn salamak amacyla, arabuluculuk faaliyetini yrten arabulucular siciline kaytl kiiye, sarf ettii emek ve mesainin karlnda, uyumazln taraflarnca yaplan parasal demenin karldr.

(2) Arabuluculuk faaliyeti sresince arabulucu tarafndan dzenlenen evrak ve yaplan dier ilemler ayr creti gerektirmez.

(3) Arabulucu, arabuluculuk srecine ilikin olarak belirli kiiler iin araclk yapma veya belirli kiileri tavsiye etmenin karl olarak herhangi bir cret talep edemez. Bu yasaa aykr olarak tesis edilen ilemler batldr.

Arabuluculuk cretinin snrlar

MADDE 3 (1) Arabuluculuk creti Tarifede yazl miktardan az olamaz. Aksi kararlatrlmadka arabuluculuk creti taraflarca eit denir. Taraflar arasnda yazl szleme bulunmad takdirde arabuluculuk creti, arabulucunun emei, abas, uyumazlk konusu iin nemi, uyumazln nitelii ve arabuluculuk faaliyetinin sresi gz nne alnarak belirlenir.

Arabuluculuk faaliyetinin birden ok arabulucu ile yrtlmesi

MADDE 4 (1) Ayn uyumazln zmne ilikin arabuluculuk faaliyetinin birden ok arabulucu tarafndan yrtlmesi durumunda, cret miktarlar ayn olmak zere, her bir arabulucuya ayr cret denir.

cretin tmn hak etme

MADDE 5 (1) Arabuluculuk faaliyetinin, gerek taraflarn uyumazlk konusu zerinde anlamaya varm olmas, gerek taraflara danldktan sonra arabuluculuk iin daha fazla aba sarf edilmesinin gereksiz olduunun arabulucu tarafndan tespit edilmesi, gerekse de taraflardan birinin kar tarafa veya arabulucuya, arabuluculuk faaliyetinden ekildiini bildirmesi veya taraflarn anlaarak arabuluculuk faaliyetini sona erdirmesi sebepleriyle sona ermesi hallerinde, arabuluculuk faaliyetini yrtme grevini kabul eden arabulucu, Tarife hkmleri ile belirlenen cretin tamamna hak kazanr.

(2) Arabuluculuk faaliyetine balandktan sonra, uyumazln arabuluculua elverili olmad veya 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayl Ceza Muhakemesi Kanunu gereince uzlama kapsamna girmeyen bir su ile ilgili olduu hususlar ortaya kar ve bu sebeplerle de arabuluculuk faaliyeti sona erdirilir ise, sonradan ortaya kan bu durumlarla ilgili olarak eer arabulucunun herhangi bir kusuru yoksa, arabuluculuk faaliyetini yrtme grevini kabul eden arabulucu, Tarife hkmleri ile belirlenen cretin tamamna hak kazanr.

(3) Arabuluculuk faaliyetine balandktan sonra taraflardan birinin lm halinde cretin yarsna hak kazanlr.

Arabuluculuk faaliyetinin konusuz kalmas, feragat, kabul ve sulhte cret

MADDE 6 (1) Uyumazlk, arabuluculuk faaliyeti devam ederken, arabuluculuk faaliyetinin konusuz kalmas, feragat, kabul veya sulh gibi arabuluculuk yolu dndaki yntem ve nedenlerle giderilirse, cretin yarsna hak kazanlr.

Yeni bir uyumazlk konusunun ortaya kmasnda cret

MADDE 7 (1) Somut bir uyumazlkla ilgili arabuluculuk faaliyetinin yrtlmesi srasnda, yeni uyumazlk konularnn ortaya kmas halinde, her bir uyumazlk iin ayr crete hak kazanlr.

Tarifelerin ikinci ksmna gre cret

MADDE 8 (1) Tarifenin birinci ksmnn birinci blmnde ve ikinci blmnde gsterilen hukuki uyumazlklarn konusu para veya para ile deerlendirilebiliyor ise; uyumazlk ister dava almadan nce arabuluculuk yoluyla zme kavuturulmu olsun isterse de dava aldktan sonra arabuluculuk yoluyla zme kavuturulmu olsun arabuluculuk creti, Tarifenin ikinci ksmna gre belirlenir.

Tarifede yazl olmayan hallerde cret

MADDE 9 (1) Tarifede yazl olmayan haller iin, uyumazla konu iin nitelii gz nnde tutularak, Tarifedeki benzeri hallere gre cret belirlenir.

Uygulanacak tarife

MADDE 10 (1) Arabuluculuk cretinin takdirinde, arabuluculuk faaliyetinin tamamland veya sona erdii tarihte yrrlkte olan tarife esas alnr.

Yrrlk

MADDE 11 (1) Bu Tarife 1/1/2015 tarihinde yrrle girer.

 

Eki iin tklaynz