26 Aralk 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29217

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Says : 2014/7004

stanbul li, Bakrky lesi snrlar ierisinde gerekletirilecek Kkekmece Ak Veysel Caddesi D-100 Karayolu Aras Yol Kavak Uygulama marPlan kapsamnda ekli listede bulunduklar yer ile ada ve parsel numaralar belirtilen tanmazlarn stanbul Bykehir Belediye Bakanl tarafndan acele kamulatrlmas; ileri Bakanlnn 27/10/2014 tarihli ve 21846 sayl yazs zerine, 2942 sayl Kamulatrma Kanununun 27 nci maddesine gre, BakanlarKurulunca 3/11/2014 tarihinde kararlatrlmtr.

 

Recep Tayyip ERDOAN

CUMHURBAKANI

Ahmet DAVUTOLU

Babakan

B. ARIN A. BABACAN Y. AKDOAN N. KURTULMU

Babakan Yardmcs Babakan Yardmcs Babakan Yardmcs Babakan Yardmcs

B. BOZDA A. SLAM V. BOZKIR F. IIK

Adalet Bakan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Avrupa Birlii Bakan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan

F. ELK . GLLCE M. AVUOLU N. ZEYBEKC

alma ve Sosyal Gvenlik Bakan evre ve ehircilik Bakan Dileri Bakan Ekonomi Bakan

T. YILDIZ A. . KILI M. M. EKER N. CANKL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Genlik ve Spor Bakan Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Gmrk ve Ticaret Bakan

E. ALA C. YILMAZ . ELK M. MEK

ileri Bakan Kalknma Bakan Kltr ve Turizm Bakan Maliye Bakan

N. AVCI . YILMAZ V. EROLU

Mill Eitim Bakan Mill Savunma Bakan Orman ve Su leri Bakan

M. MEZZNOLU L. ELVAN

Salk Bakan Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakan

 

Eki iin tklaynz