26 Aralk 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29217

TEBL

Gmrk ve Ticaret Bakanlndan:

5957 SAYILI SEBZE VE MEYVELER LE YETERL ARZ VE TALEP DERNL

BULUNAN DER MALLARIN TCARETNN DZENLENMES

HAKKINDA KANUNUN 10 UNCU MADDESNDE YER ALAN

PARASAL SINIRLARIN ARTIRILMASINA LKN TEBL

MADDE 1 (1) 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayl Resm Gazetede yaymlanan Vergi Usul Kanunu Genel Teblii (Sra No: 441)nde yer alan % 10,11lik (on virgl on bir) yeniden deerleme oran esas alnarak 1/1/2015 tarihinden itibaren uygulanmak zere, 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayl Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinlii Bulunan Dier Mallarn Ticaretinin Dzenlenmesi Hakknda Kanunun 10 uncu maddesinin beinci ve altnc fkralarnda belirtilen parasal snr 61.681,72 TL olarak tespit edilmitir.

MADDE 2 (1) 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayl Resm Gazetede yaymlanan 5957 sayl Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinlii Bulunan Dier Mallarn Ticaretinin Dzenlenmesi Hakknda Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Snrlarn Artrlmasna likin Tebli yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 3 (1) Bu Tebli 1/1/2015 tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 (1) Bu Tebli hkmlerini Gmrk ve Ticaret Bakan yrtr.