26 Aralk 2014 CUMA

Resm Gazete

Say : 29217

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

KARAR

TARH : 24/12/2014

KARAR NO : 2014/B-K-78

KONU : Smer Holding A..ye ait Konya ve Bilecik tanmaz.

zelletirme Yksek Kurulu (YK)nun 13/1/1998 tarih, 98/03 sayl yetki devrine istinaden zelletirme daresi Bakanlnca;

1) zelletirme kapsam ve programnda bulunan Smer Holding A.. (Holding)nin 10/12/2014 tarih ve 451/4629 sayl yazs dikkate alnarak; YKnn 21/2/2006 tarih, 2006/16 sayl Kararna gre Holdinge ait varlklarn Sat yntemi ve Pazarlk usul uygulamak suretiyle zelletirilmesine ilikin; 4046 sayl zelletirme Uygulamalar Hakknda Kanunun 4. Maddesine istinaden Holdinge verilen yetkiye istinaden anlan Kanun, hale artnamesi (artname), hale lan metni ve ilgili mevzuat hkmleri erevesinde Holding tarafndan gerekletirilen ihale neticesinde;

Konya ili, Meram ilesi, Durunday Mahallesi, 27631 ada, 4 nolu parselde kaytl 732.567,95 m2 yzlml tanmazn, 3.750 m2lik ksmnn ve zerinde bulunan 1.117 m2 kapal alanl deponun 18/7/1990 tarihinden itibaren 99 yllk intifa hakknn kalan sresinin 450.800.- (Drtyzellibinsekizyz) Trk Liras bedelle Konya Seluklu Krom Magnezit Tula Sanayi A..ne artname erevesinde satlmasna, Konya Seluklu Krom Magnezit Tula Sanayi A..nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn Holding lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, dier teklif sahiplerinin geici teminatlarnn iade edilmesine,

Bilecik ili, Bozyk ilesi, Yeni Mahalle, 371 ada, 1 nolu parselde kaytl 11.907 m2 yzlml tanmazn, 240.000.- (kiyzkrkbin) Trk Liras bedelle Bien Yap rnleri Sanayi Turizm ve Ticaret A..ye artname erevesinde satlmasna, Bien Yap rnleri Sanayi Turizm ve Ticaret A..nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn Holding lehine irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine, dier teklif sahibinin geici teminatnn iade edilmesine

esas Holding hale Komisyonunun 11/11/2014 tarihli Kararnn onaylanmasna,

2) Sz konusu satlara ilikin Szleme imzalanmas ve devir ilemleri ile karar gereklerinin Holding tarafndan yerine getirilmesine

karar verilmitir.