26 Aralık 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29217

DANIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2014/84

Danıştay Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155 inci ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 8 ve 9 uncu maddeleri gereğince, İçişleri Bakanlığı I. Hukuk Müşaviri Ahmet SARAÇ seçilmiştir.

                                                                      25/12/2014

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI