25 Ağustos 2015 Tarihli ve 29456 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2015/8013     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2015/8014     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna ve Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2015/8032     Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2015/8038     Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2015/8040     2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar

2015/8048     Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İş Sözleşmeleri Sona Eren İşçilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

 

ATAMA KARARLARI

2015/7991     Vali Atamaları Hakkında Karar

2015/8041     Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunda Boş Bulunan Başkanlığa Dr. Ömer Fatih SAYAN’ın Atanması Hakkında Karar

—   Ekonomi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ve Millî Eğitim Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

2015/8020     Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2015/8045     Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Basın Kartı Yönetmeliği

—   Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği

—   Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Yurt Dışı İşçi Erteleme Yönetmeliği

—   Gedik Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—   Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Yılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   Orman Ürünleri Kâğıt ve Mobilya Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2015/27)

—   2015 Yılı Temmuz Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—   2015 Yılı Temmuz Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—   2015 Yılı Temmuz Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—   2015 Yılı Temmuz Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—   Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

—   Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

—   Elektrik Piyasasında Perakende Satış Sözleşmesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

 

KURUL KARARI

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 6/8/2015 Tarihli ve 5716-1 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


25/8/2015 tarihli ve 29456 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Bakanlar Kurulunun Çekilmesine Dair İşlem ile Geçici Bakanlar Kurulunu Kurmak Üzere Başbakan Atanmasına Dair İşlem yayımlanmıştır.


 

Tıklayınız


25/8/2015 tarihli ve 29456 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Yüksek Seçim Kurulu Kararı yayımlanmıştır.


 

Tıklayınız


25/8/2015 tarihli ve 29456 3. mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Cumhurbaşkanı Tarafından Verilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimlerinin Yenileneceğinin İlan Edilmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.


 

Tıklayınız


25/8/2015 tarihli ve 29456 4. mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Yüksek Seçim Kurulu Kararı yayımlanmıştır.