26 Nisan 2016 Tarihli ve 29695 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

6704      65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARI

2016/8790   Kamu İhale Kurulu Başkan ve Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi ve Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kişilerin Çalışmasına Dair Yönetmelik

––  Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personeli Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin Belgesi Standardı ile İlgili Tebliğ

—  Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 23)

—  3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)

 

KURUL KARARLARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/04/2016 Tarihli ve 6859 Sayılı Kararı

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/04/2016 Tarihli ve 6860 Sayılı Kararı

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/04/2016 Tarihli ve 6861 Sayılı Kararı

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/04/2016 Tarihli ve 6862 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri