11 Haziran 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29739

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2016/25

İşyeri                  :  Özgüneş Taşımacılık Forklift Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

                               Yeni Mah. 101. Cad. 5307 Sok. No:5 Akdeniz/MERSİN

SGK Sicil No      :  1040194.033, 1060913.033

Tespiti İsteyen   :  Taşıma İşçileri Sendikası

İnceleme             :  Özgüneş Taşımacılık  Forklift Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Çilek Mah. Cumhuriyet Cad. No:78/A Akdeniz/MERSİN adresindeki 1040194.033 SGK numaralı işyerinde operatörlü veya operatörsüz forklift kiralama hizmeti yürütüldüğünden, yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda yer aldığı,

Yeni Mah. 101. Cad. 5307 Sok. No:5 Akdeniz/MERSİN adresindeki 1060913.033 SGK numaralı işyerinde Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. ile yapılmış olan alt işverenlik sözleşmesine istinaden su taşımacılığının desteklenmesi işine özgü olarak Mersin Limanında bulunan konteynerlerin içinin yüklenmesi ve boşaltılması işinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı “Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.