11 Haziran 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29739

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6904                                                                                             Karar Tarihi: 09/06/2016

Kurul Başkanlığının 08.06.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 07.06.2016 tarih ve 20008792-101.01.05[31]-E.15154 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Finansbank A.Ş. tarafından, yurt içi ve yurt dışında kurulu banka ve diğer finansal kuruluşlara, Türkiye’de yerleşik firmalara kullandırılacak kredilere yönelik olarak, dokümantasyon hazırlama ve bilgilendirme, teminat alma ve izleme, teminatları nakde çevirme ile bunların raporlanmasına yönelik kredi operasyon işlemlerinin sunulması hususlarında destek/danışmanlık hizmeti verilmesine 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca izin verilmesine

karar verilmiştir.