11 Haziran 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29739

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6907                                                                                             Karar Tarihi: 09/06/2016

Kurul Başkanlığının 09.06.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 07.06.2016 tarih ve 43890421-110.01.01[128.21]-E.15153 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Kurulun 24.03.2016 tarih ve 6803 sayılı Kararı ile kuruluşuna izin verilen Birleşim Varlık Yönetim A.Ş.’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143 üncü maddesi ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik’in 6 ncı maddesinin (4) ve (6) numaralı fıkraları çerçevesinde faaliyet izni verilmesine,

- Anılan Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (6) numaralı fıkrası uyarınca işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.