11 Haziran 2016 Tarihli ve 29739 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

––  Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/25)

 

KURUL KARARLARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 09/06/2016 Tarihli ve 6904 Sayılı Kararı

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 09/06/2016 Tarihli ve 6907 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri