5 Temmuz 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30115

DÜZELTME

3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, 13/3/2017 tarihli ve 2017/10328 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın “MADDE 2- Aynı Kararın 6 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.” şeklindeki çerçeve 2 nci maddesi; “MADDE 2- Aynı Kararın 6 ncı maddesine sekizinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.” olarak, Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 4/7/2017 tarihli ve 31853594-116-1-945 sayılı yazısına istinaden düzeltilmiştir.