29 Kasım 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30255

TBMM KARARI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIK DİVANI ÜYELİKLERİ

İÇİN YAPILAN SEÇİME DAİR KARAR

Karar No. 1171                                                                                                 Karar Tarihi: 22.11.2017

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının; Başkanvekillikleri, Kâtip Üyelikler ve İdare Amirliklerine Genel Kurulun 22.11.2017 tarihli 27’nci Birleşiminde yapılan seçim sonucunda, aşağıdaki listede adları ve seçim bölgeleri yazılı milletvekilleri seçilmiştir.

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIK DİVANININ;

BAŞKANVEKİLLİKLERİ, KÂTİP ÜYELİKLER VE

İDARE AMİRLİKLERİNE SEÇİLEN ÜYELERE

AİT LİSTESİ

 

BAŞKANVEKİLLERİ

Ahmet AYDIN

Adıyaman

AK PARTİ

Yaşar TÜZÜN

Bilecik

CHP

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI

İstanbul

AK PARTİ

Pervin BULDAN

İstanbul

HDP

 

 

 

KÂTİP ÜYELER

Sema KIRCI

Balıkesir

AK PARTİ

Fehmi KÜPÇÜ

Bolu

AK PARTİ

Bayram ÖZÇELİK

Burdur

AK PARTİ

Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU

Bursa

CHP

Bülent ÖZ

Çanakkale

CHP

Mehmet Necmettin AHRAZOĞLU

Hatay

MHP

Vecdi GÜNDOĞDU

Kırklareli

CHP

İshak GAZEL

Kütahya

AK PARTİ

Mustafa AÇIKGÖZ

Nevşehir

AK PARTİ

Mücahit DURMUŞOĞLU

Osmaniye

AK PARTİ

Barış KARADENİZ

Sinop

CHP

 

 

 

İDARE AMİRLERİ

İbrahim ÖZDİŞ

Adana

CHP

Ahmet GÜNDOĞDU

Ankara

AK PARTİ

Erkan HABERAL

Ankara

MHP

Sırrı Süreyya ÖNDER

Ankara

HDP

Salim USLU

Çorum

AK PARTİ

Orhan KARASAYAR

Hatay

AK PARTİ

Ceyda BÖLÜNMEZ ÇANKIRI

Mardin

AK PARTİ