29 Kasım 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30255

ATAMA KARARI

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2017/255

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine, Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Emin BAYSA’nın atanması 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.

28/11/2017

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM

                  Başbakan