11 Haziran 2018 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30448

YÖNETMELİK

Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/8/2011 tarihli ve 28023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde sayılan dersler bu sınırların belirlenmesinde hesaba katılmaz. İlgili birimler bu derslere ilave dersler belirleyebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak, bu şart 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde sayılan dersler ile ilgili birimlerce belirtilen ilave dersler ve stajlarda uygulanmaz.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümleri Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/8/2011

28023

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

25/9/2011

28065

2-

13/8/2012

28383

3-

25/11/2015

29543

4-

17/4/2016

29687

5-

30/5/2016

29727

6-

16/4/2018

30393