RESMÎ GAZETE'NİN YÜZÜNCÜ YILI

22/6/1927 tarihli ve 5235 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Resmî Gazete'nin Sureti Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrasına Dair Yönetmelik uyarınca bugün Resmî Gazete yayımlanmamıştır.