RESMÎ GAZETE'NİN YÜZÜNCÜ YILI
11 Kasım 2008 Tarihli ve 27051 Sayılı Resmî Gazete
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARIBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
ATAMA KARARLARI
GEÇİCİ TAŞRA TEŞKİLATI KURULMASINA DAİR KARARSINIR TESPİT KARARIİDARÎ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI
YÖNETMELİKLER