RESMÎ GAZETE'NİN YÜZÜNCÜ YILI
22 Mart 2020 Tarihli ve 31076 Sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer
PDF Görüntüle
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
GENELGE

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.