RESMÎ GAZETE'NİN YÜZÜNCÜ YILI
25 Kasım 2020 Tarihli ve 31315 Sayılı Resmî Gazete 2. Mükerrer
PDF Görüntüle
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
CUMHURBAŞKANI KARARLARI

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.