RESMÎ GAZETE'NİN YÜZÜNCÜ YILI
30 Mart 2021 Tarihli ve 31439 Sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer
PDF Görüntüle
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
KURUL KARARLARI

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.