RESMÎ GAZETE'NİN YÜZÜNCÜ YILI
10 Eylül 2021 Tarihli ve 31594 Sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer
PDF Görüntüle
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
GENELGE
TEBLİĞ

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.