RESMÎ GAZETE'NİN YÜZÜNCÜ YILI
27 Eylül 2021 Tarihli ve 31611 Sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer
PDF Görüntüle
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.