RESMÎ GAZETE'NİN YÜZÜNCÜ YILI
05 Aralık 2022 Tarihli ve 32034 Sayılı Resmî Gazete 1. Mükerrer
PDF Görüntüle
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
KURUL KARARI

Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.